Learn now - en gratis nettressurs for å lære norsk

LearnNoW bruker tekst, lyd og bilder for å gi en innføring i norsk språk opp til nivå A2. Hjelpespråk i programmet er engelsk, spansk, polsk og arabisk. Det inneholder vokabular, grammatikkøvelser, en grammatikksjekker og interaktive øvelser. Programmet er utviklet av NTNU med støtte fra Kompetanse Norge.

Til ressursen