Nettbasert opplæring

Nettbasert norskopplæring gir den fleksibiliteten mange voksne trenger for å kunne delta på kurs. På nettsidene til Kompetanse Norge kan du bestille nettbaserte kurs eller få hjelp til å arrangere dem selv. Du finner dessuten en fin oversikt over nettressurser for å lære norsk.

Les mer