Nordisk konferanse om ”Voksenlæreren og innovasjon” arrangeres i Lund i Sverige den 27. og 28. september.

Formålet med konferansen er å synliggøre og diskutere de kompetansekrav som i et stadig mer komplekst samfunn stilles til voksenlæreren. I fellesskap vil vi diskutere og sette dette i perspektiv, og utvikle ideer til relevante muligheter for kompetansetuvikling for voksenlærere.

Konferansen gjennomføres i et samarbeid mellom NVL, Nordplus Voksen, Lund kommune og foreningen Norden i Lund.

Se detaljert informasjon, program og innhold, samt skjema for registrering  på: 

Voksenlæreren og innovation – registrering og informasjon