Norskprøven har fått nye eksempeloppgaver

Antall eksempeloppgaver er omtrent som før, men oppgavene er organisert på en ny måte. I stedet for å ha hele eksempelprøver på hvert nivå, får vi se hvilke formater som finnes på hvert nivå og det er bolker med eksempeloppgaver innen hver oppgavetype. 

Les mer