NOU: Voksne i grunnskole- og videregående opplæring — Finansiering av livsopphold

NY HØRING: Rapporten fra Raaums levekårsutvalg foreligger. Hvordan skal elever i grunnskole for voksne sikres et livsgrunnlag? Les og send innspill til styret i IKVO! Fristen til oss 20.6.

Les mer