Ny integreringslov gir nye kompetansekrav for lærere, men det er stipendordninger

Den nye integreringsloven som ble innført 1. januar 2021 gir nye kompetansekrav for lærere som underviser i norsk etter denne loven. Det nye kravet er 30 studiepoeng i norsk som andrespråk. Les mer hos Kompetanse Norge

Kompetanse Norge tilbyr to forskjellige støtteordninger for lærere som trenger videreutdanning for å tilfredsstille dette kompetansekravet.

Les mer hos Kompetanse Norge