Ny rapport om negativ sosial kontroll gir innsikt

Sentralt for å forstå og forebygge at ungdom med innvandrerbakgrunn utsettes for negativ sosial kontroll, er foreldrenes perspektiver, tradisjoner og orientering mot opprinnelseslandet.

Les mer hos IMDi