Nyheter på sju språk på TV2 Skole

På TV2 Skole får du nyheter på norsk med tospråklig støtte på somali, pashto, dari, arabisk, tigrinja, kurmandji og engelsk. Du finner også andre ressurser som du kan bruke i forbindelse med norskopplæringen. 

Til ressursen