Nytt direktorat med Kompetanse Norge og Diku

Regjeringen har bestemt at Kompetanse Norge skal slås sammen med Diku - Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling. Det nye direktoratet etableres allerede 1. juli 2021.Det nye direktoratet får navnet «Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse». Direktoratet vil overta de samlede oppgavene som Kompetanse Norge og Diku har i dag. Det nye direktoratet skal ha ansvar for forvaltningsoppgaver innenfor høyere utdanning, høyere yrkesfaglig utdanning og kompetansepolitikk.

Les mer hos Kompetanse Norge