Nytt fra nasjonalt forum for karriereveiledning

Regjeringen har vedtatt at det skal opprettes et nasjonalt kraftsenter for karriereveiledning i Tromsø. Kompetanse Norge skal bemanne senteret med 10 ansatte, i tillegg til de som jobber i «utdanning.no».  Det nasjonale karrieresenteret skal åpne i januar 2018. 

Les mer