Nytt om Kompetanseløftet (FVO)

Kompetanse Norge arrangerer søkerseminar for læresteder som vurderer å søke om deltakelse i forsøket. På seminaret vil det bli gitt informasjon om forsøket med forberedende voksenopplæring (FVO) og om forsøk med modulisert fag- og yrkesopplæring for voksne og Kombinasjonsforsøket. Flere av IKVOs medlemmer deltar på søkerseminaret og har håp om å starte opp med FVO høsten 2019.

Les mer om FVO hos Kompetanse Norge