Nytt verktøy for arbeidspraksis

Hvordan få til en god match mellom en deltaker i introduksjonsprogram og en praksisplass? Hvordan formidle deltakere til praksis raskt og sikre god oppfølging? Inkluderingspakken gir deg verktøy du trenger. Inkluderingspakken er et verktøy for samarbeid mellom arbeidsgiver, flyktningtjenesten, NAV og voksenopplæringen.

Les mer hos IMDi