Nytt verktøy for deg som jobber med arbeidsretting av introduksjonsprogrammet

IMDi har utviklet en modell for kommuner som ønsker å utvikle arbeidsrettede løp for deltakere i introduksjonsprogram med lite eller ingen skolebakgrunn. Modellen og tilhørende verktøy er samlet i en håndbok.

Les mer hos IMDi