Økt satsing på kompetanseheving for lærerne i norskopplæringen

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 er potten til kompetansehevingstiltak for lærerne i norskopplæringen doblet.

Les mer hos Kompetanse Norge