Oppdrag fra Utdanningsdirektoratet: Innspill til revisjon av kapittel 3 og 4 i forskrift til opplæringsloven

IKVO har gitt innspill til Utdanningsdirektoratet i forbindelse med revisjon av 
kapittel 3 og 4 i forskrift til opplæringsloven. 
 
Les brevet her