Oppfølging av introduksjonsdeltakere i fødselspermisjon

Kommunene har nå plikt til å tilby oppfølging og opplæring til deltakere i introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap fra og med fjerde permisjonsmåned.

Les mer hos IMDi