Råd om veiledning i introduksjonsprogrammet

KS har samlet gode tips, suksesshistorier og bakgrunnsmateriale for deg som jobber med introduksjonsprogrammet i kommunene.
 
Les mer hos KS