Referat fra siste styremøte i IKVO

Siste styremøte i IKVO ble avholdt 24. september. En viktig sak på møtet var å behandle høringsuttalelsen om forslag til ny integreringslov. Du kan lese referatet her.