Registrering i NIR er nytt krav for norsktilskudd

Kommunene må registrere søknad eller vedtak om norskopplæring for den enkelte innvandrer i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for å få utbetalt norsktilskudd. Dette gjelder for personer som får rett og plikt til opplæring i 2018.

Les mer hos IMDi