Seks kommuner er nominert til Bosettings- og integreringsprisen 2020

De nominerte kommunene er Asker, Gjøvik, Randaberg, Sunndal, Tromsø og Voss. Prisen deles ut av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet i mai. Flere av kommunene har et voksenopplæringssenter som er medlem av IKVO.

Les mer hos IMDi