Status om læreplan og prøve i norsk på nivå C1

Kompetanse Norge er godt i gang med å utvikle prøve i norsk på nivå C1 og læreplan i norsk for voksne innvandrere for nivå C1.
 
Les mer hos Kompetanse Norge