Stipend for lærere som underviser voksne innvandrere i norsk

Kompetanse Norge lyser ut midler til stipend for lærere som underviser voksne innvandrere i norsk etter introduksjonslova og som ønsker å ta vidareutdanning i norsk som andrespråk på høgskole/universitet. Frist for å søke stipend er 1. mars 2019.
 
 

Les mer hos Kompetanse Norge