Stipend- og vikarordning for lærere som tar videreutdanning i norsk som andrespråk – høst 2023 og vår 2024

Lærere som underviser voksne innvandrere i norsk etter integreringsloven skal nå ha 30 studiepoeng i norsk som andrespråk. Kompetanse Norge  tilbyr to forskjellige støtteordninger for lærere som trenger videreutdanning for å tilfredsstille dette kompetansekravet.

Les mer hos Kompetanse Norge