Styresaker for IKVO våren 2017

Styret i IKVO vil denne våren være i dialog med Kompetanse Norge om kompetansekrav for lærere i voksenopplæringen, og om sertifisering av sensorer til muntlig prøve i norsk. Videre vil styret være opptatt av å lage et høringssvar til NOU-rapporten om konsekvenser av høy innvandring.

Les mer om styrets arbeid her