Tilskudd til utvikling av kommunale integreringstiltak

IMDi lyser ut midler til utvikling av kommunale integreringstiltak, i samarbeid med Kompetanse Norge. Temaene det kan søkes midler til er flerspråklighet som ressurs i opplæringen og bruk av digitale verktøy og ressurser i opplæringen. 

Se hele utlysningen her