Tilskudd til utvikling av kommunale integreringstiltak for 2020

Har du lyst til å søke om støtte til å drive utviklingsarbeid i norskopplæringen? IMDi inviterer til søkerkonferansen med informasjon om tilskudd til utvikling av kommunale integreringstiltak.

Les mer hos Kompetanse Norge