TV2 skole lager nyhetssendinger om Stortingsvalget 2017 på åtte språk

Sendingen er tilgjengelige på norsk, engelsk, dari, pashto, somali, arabisk, tigrinja og kurdisk kurmandji. Satsingen på flerspråklige nyheter støttes over statsbudsjettet via Kompetanse Norge og sendes hver 14. dag. Til alle sendingene er det læringsaktiviteter knyttet til norskopplæring. Tilbudet er gratis.

Til TV2 Skole