Å undervise i kontroversielle tema

Etter flere alvorlige voldshendelser og uroligheter i ulike europeiske land, har håndteringen av kontroversielle tema i skolen blitt et høyst aktuelt utdanningsspørsmål. Rafto-stiftelsen har vært med på å utvikle en læringsressurs for lærere for å støtte og fremme undervisning i kontroversielle tema i skoler i Europa. 

Du kan laste ned læringsressursen her