UNESCO-konferansen "Learning Cities" i Irland

IKVO har deltatt på UNESCO-konferansen "Learning Cities" i Cork, Dublin 20. - 22. september. Mer enn 500 deltakere fra over 20 land møttes for å lære av erfaringene de 18 "læringsbyene" til UNESCO har gjort seg. Prosjektene hadde stor spennvidde. Det handlet om livslang læring og bærekraftig utvikling. 

Hvorfor har ikke Norge noen læringsbyer? Hva gjør UNESCO i Norge? Disse spørsmålene har IKVO sendt til det norske UNESCO-sekretariatet.

Svaret fra UNESCO
Bilder fra IKVOs besøk på konferansen 
Om UNESCO i Norge