Vedrørende skolereglement med sanksjoner for voksne i grunnskolen

1.mars sendte IKVO et brev til Utdanningsdirektoratet med forslag om å endre opplæringsloven, slik at det åpnes for å ha skolereglement med sanksjoner for voksne i grunnskolen. Nå har vi fått et foreløpig svar: " AD: saken dere sendte inn 1.mars (ønske om en forskriftendring), kan jeg som et foreløpig svar si følgende: Vi er nå i gang med å revidere både kap. 3 og 4 i forskriften. Innspillet fra dere vil bli tatt inn i det arbeidet.

Mvh Åge Hanssen, Udir"