Veiledningsverktøy om norskkrav fra UDI

UDI har laget et nytt digitalt verktøy for å forstå UDIs egne regler. For å få permanent oppholdstillatelse må personene som regel gjennomføre opplæring i norsk og samfunnskunnskap og bestå prøver. Med dette verktøyet kan de sjekke hvilke regler som gjelder for dem.

Til ressursen