Viktig informasjon i forbindelse med muntlig norskprøve

Kompetanse Norge har blitt gjort oppmerksom på at enkelte prøvesteder oppgir resultater på muntlig prøve til kandidatene før den offisielle resultatdatoen. Dette er ikke tillatt, jf. punkt 7.3 i prøvereglementet: kandidaten skal ikke ha informasjon om prøveresultater, verken for skriftlig eller muntlig prøve, før sensuren faller og resultatene er publisert i PAD. 

 

Les mer om gjennomføringen av prøvene hos Kompetanse Norge