Visste du at...

Visste du at 3560 personer søkte om asyl i Norge i 2017? Det var kun 148 færre fra Eritrea enn Syria. På nettsidene til UDI kan du finne statistikk, forsknings- og utviklingsrapporter og årsrapporter om migrasjon og innvandring til Norge.

Til nettsidene til UDI