Voksnes læring og inkludering i arbeids- og samfunnsliv

Konferansen går av stabelen 13. og 14. november og arrangeres i Bergen. Konferansen er tenkt som en nordisk møteplass, hvor temaet inkludering blir diskutert i en samskapende prosess på tvers av sektorer, fag og arbeidsmåter. Konferansen skal presentere løsninger og modeller som kan bistå beslutningstakere og organisasjoner til å skape bedre forutsetninger for praksis innen kompetanseutvikling og inkludering. 

Les mer hos NVL