Arkiv

Introduksjonsprogram – resultater for 2017

Nesten halvparten av deltakerne i introduksjonsprogrammet gikk direkte ut i arbeid eller utdanning etter endt program i 2017. Det viser nye tall fra IMDi.

Les tall for din egen kommune her

Oppfølging av introduksjonsdeltakere i fødselspermisjon

Kommunene har nå plikt til å tilby oppfølging og opplæring til deltakere i introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap fra og med fjerde permisjonsmåned.

Les mer hos IMDi

Snakk med meg - jeg lærer norsk

Voksenopplæringa i Vestre Toten har utviklet og lansert et jakkemerke som nå tas i bruk blant deltakere på norskopplæringa. Med teksten «Snakk med meg – jeg lærer norsk» skal innvandrere som lærer norsk lettere komme i kontakt med folk på Toten.

Les mer hos Kompetanse Norge

Har vi kunnskapen vi trenger til å utvikle morgendagens norskopplæring?

På oppdrag fra Kompetanse Norge leverte Høgskolen i Innlandet rapporten «Norskopplæring for voksne innvandrere - en kunnskapsoppsummering» for å bidra til at vi får mer forskningsbasert kunnskap om opplæring i norsk for voksne innvandrere.

Les mer hos Kompetanse Norge

Oppdrag fra Utdanningsdirektoratet: Innspill til revisjon av kapittel 3 og 4 i forskrift til opplæringsloven

IKVO har gitt innspill til Utdanningsdirektoratet i forbindelse med revisjon av 
kapittel 3 og 4 i forskrift til opplæringsloven. 
 
Les brevet her 

Somaliere mest fornøyd blant innvandrerne

Til tross for utbredte økonomiske problemer er somaliere klart mest fornøyd med livskvaliteten blant innvandrerne. I andre enden av skalaen finner vi innvandrere fra Iran, Irak, Polen og Tyrkia.

Les mer hos SSB

Fagseminar om synshemming

Sandnes læringssenter arrangerer fagseminar om synshemming torsdag 1. november i Stavanger. Påmeldingsfristen er 20. september. 

Påmelding

Nettkurs i vurdering av muntlige ferdigheter

Nettkurset er et gratis tilbud til lærere i norskopplæringen som ønsker mer kunnskap om den nye muntlige prøven og vurdering på de ulike nivåene. Kurset er både for lærere ved opplæringssteder som er registrert i det prøveadministrative systemet (PAD) og godkjente private tilbydere av norskopplæring.

Les mer hos Kompetanse Norge

Endringer i introduksjonsloven og ny mal for individuell plan

Ny endringer i introduksjonsloven har nå trådt i kraft. Det er også utarbeidet en ny mal for individuell plan som er i tråd med disse endringene.

Les mer hos IMDi

Den nasjonale integreringskonferansen

Den nasjonale integreringskonferansen er en viktig del av regjeringens arbeid på integreringsfeltet.  Målet med konferansen er å gi lokale innvandrerorganisasjoner, innvandrerråd og andre relevante aktører anledning til å løfte fram sine synspunkter og diskutere saker de er opptatt av med sentrale politikere. Årets konferanse arrangeres i Oslo 19. september 2018.

Les mer