Arkiv

Rask oppstart i norskopplæring

IMDi har utviklet en ny rapport som er tilgjengelig for kommunene i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR). Rapporten kan være til hjelp for kommunenes planlegging for raskere oppstart av norskopplæringen.

Les mer hos IMDi

Årsmøtet til IKVO blir digitalt 3. november

Digitalt årsmøte i IKVO blir 3. november fra kl 14.00 til 16.00. Påmelding på e-post til viho@lunner.kommune.no Sakspapirer og lenke til zoom sendes ut ca 2 uker i forveien.

 

Nå kan du få karriereveiledning rett hjem

På karriereveiledning.no kan du ringe eller chatte med profesjonelle karriereveiledere gratis og helt anonymt.

Til ressursen

Referat fra styremøte i IKVO 28. august 2020

Siste styremøte i IKVO ble gjennomført digitalt 28. august 2020. Et viktige tema var planlegging av landsmøtet i november.
 

Les referatet her

Årsmøtet i IKVO blir avholdt digitalt i 2020


Styret i IKVO har bestemt at årets landsmøte skal gjennomføres digitalt på Zoom tirsdag 3. 11 fra kl 14. Sakspapirer sendes ut tre uker i forkant. Medlemmene kan allerede nå sende inn saker til landsmøtet. Påmelding til landsmøtet skjer på mail til viho@lunner.kommune.no

Den planlagte konferansen vil bli forsøkt avholdt i mars 2021.

Informasjon om regjeringens nasjonale integreringskonferanse 2020

Regjeringen skal for sjuende gang holde sin årlige integreringskonferanse. Konferansen er digital og avholdes mandag 14. september.

Les mer

 

456 millioner til introduksjonsprogram, norskopplæring og karriereveiledning for flyktninger

En ny tiltakspakke som skal hjelpe flyktninger og nyankomne innvandrere å komme i jobb, er vedtatt av Stortinget. Endringene av loven tredde i kraft allerede 1. august i år.

Les mer hos Kompetanse Norge

Etterutdanningskurs i samfunnskunnskap for tospråklige lærere

Dette er modulkurs (1–3) som til sammen dekker de sju emnene i samfunnskunnskapsplanen i Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Drammen Voksenopplæring har ansvar for å arrangere modulene.

Les mer hos Kompetanse Norge

Veiledning til midlertidig lov som følge av korona-situasjonen

IMDi har i samarbeid med Kompetanse Norge oppdatert veiledningen til midlertidig lov.

Les mer hos IMDi

Referat fra styremøte i IKVO

Her er referat fra siste styremøte i IKVO før sommerferien. 

Les referatet her