Arkiv

Bekymringsmelding fra IKVO på vegne av voksenopplæringen

IKVO har i dag sendt regjeringen en bekymringsmelding angående konsekvensene en skolestenging får for deltakerne i voksenopplæringen.

Se vedlegg

Kompetanse Norge har samlet endringer på grunn av korona

Kompetanse Norge har laget en oversikt over hvordan korona-situasjonen påvirker ulike sider av sine tjenester. Informasjonene er hentet fra temasidene, og den blir oppdatert fortløpende.

Til Kompetanse Norge

Veiledning til midlertidig forskrift som følge av koronautbruddet

IMDi har utarbeidet veiledning til midlertidig forskrift om tilpasning i lovgivningen om opplæring i mottak, introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap som følge av utbrudd av Covid-19.

Les mer hos IMDi

Midl. forskrift om tilpasning i lovgivningen om opplæring i mottak, introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap som følge av utbrudd av Covid-19

Forskriften gjelder kommuner og deltakere i opplæring i mottak, introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven med forskrifter.

Les forskriften her

IMDi og korona-situasjonen

IMDi forholder seg til helsemyndighetenes råd og anbefalinger. Alle ansatte som har hjemmekontor kan fortsatt kontaktes på e-post og telefon. Les mer om hvordan situasjonen påvirker ulike sider av IMDis arbeid. Informasjonen oppdateres fortløpende.

Les mer hos IMDi

Brosjyre og video med generell informasjon om koronavirus på flere språk

Brosjyre og video med generell informasjon om koronavirus på flere språk, samt en kort tekst om å holde deg oppdatert på 24 språk.

Les mer hos FHI

Vaner som forebygger smitte på flere språk

Barnehager og skoler setter ekstra fokus på håndhygiene og vaner som forebygger smitte i perioder med influensa og andre virussykdommer. Etter avtale med Folkehelseinstituttet har NAFO oversatt plakater om vaner som forebygger smitte til flere språk. Plakatene kan henges opp ved behov og kan også sendes hjem til elever og deres foresatte.

Les mer

 

Undervisning av voksne i grunnleggende ferdigheter

Undervisning i grunnleggende ferdigheter for voksne er et nettbasert videreutdanningstilbud på bachelornivå for lærere og andre som underviser voksne i grunnleggende ferdigheter. Tilbudet har et særlig fokus på opplæring i lesing, skriving, regning og digitale ferdigheter. Studiet skal gi lærere og andre som underviser voksne, kompetanse i å tilrettelegge opplæring basert på læringsmål i grunnleggende ferdigheter som er utviklet av Kompetanse Norge.

Les mer

Formell kvalifisering av flyktninger: «å tenke utenfor boksen». En casestudie av ledelse for sosial rettferdighet og kvalitet.

Lektor Tove Andersen har skrevet en masteroppgave i utdanningsledelse som er svært relevant for oss som jobber i kommunal voksenopplæring. Hun har sett nærmere på ledelse av formelle kvalifiseringsløp for voksne flyktninger tilbudt i samarbeid mellom kommuner og fylkeskommuner. Problemstillingen var: Hvordan kan ledelsen av formelle, yrkesrettede kvalifiseringstiltak for flyktninger forstås i lys av teori om ledelse for sosial rettferdighet, og hvilke forventninger finnes til kvalitet i tiltakene? 

Til masteroppgaven

Nytt tolkeregister

Våren 2020 kommer det et nytt, modernisert og mer brukervennlig nasjonalt tolkeregister. Det nye registeret vil være tilgjengelig på tolkeregisteret.no.

Les mer hos IMDi