Arkiv

Fagsamling om opplæring for innvandrere med liten eller ingen skolegang

Kompetanse Norge arrangerte nasjonal fagutviklingssamling i Sandefjord i november. Samlingen var for lærere og ledere som driver opplæring etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, og for de som deltar i forsøk med moduliserte læreplaner i forberedende voksenopplæring (FVO) på grunnmodulen og modul 1. Presentasjonene er nå lagt ut.

Les mer

En mulighet for kvalifisering

Flyktningene ønsker mer relevant innhold i introduksjonsprogrammet og opplæring i større grad tilpasset eget nivå. Det er noen av funnene i en ny undersøkelse blant introduksjonsdeltakere.

Les mer hos IMDi

NAFO-konferansen 2018

19. og 20. november gikk NAFO-konferansen av stabelen. Temaet for konferansen var «Mangfold i barnehage og skole». Under denne fanen var det samlet mye variert innhold, og i alt deltok eller bidro over 500 personer til årets konferanse. Alle presentasjonene er lagt ut. 

Les mer

Viktig informasjon til våre medlemmer

Voksenopplæringen står overfor krevende utfordringer. Det er enda viktigere enn før å stå samlet og arbeide for videre eksistens. IKVO arbeider for å bedre de økonomiske vilkårene for virksomhetene, og kjemper for rettighetene til de voksne deltakerne. Det vil snart bli sendt ut faktura for 2019.

Les mer

Ny regnetest

Kompetanse Norge har lansert en test for voksne som ønsker å kartlegge sine grunnleggende ferdigheter i regning. Testen er gratis og åpent tilgjengelig for alle. Du kan også teste dine ferdigheter i lesing, skriving og bruk av data.

Les mer

Presentasjoner fra IKVO-konferansen 2018

Vi har nå mottatt alle presentasjonene fra IKVO-konferansen. Filene kan lastes ned i PDF-format. 

 

 

 

 

IKVO-konferansen 2018

Årets konferanse handlet om endringer og omstillinger i voksenopplæringen. Representanter fra KS, IMDi og Kompetanse Norge holdt innlegg, i tillegg til statssekretær Kristin Holm Jensen fra Kunnskapsdepartementet. Den faglige delen ble ledet av Jan Merok Paulsen, førsteamanuensis ved OsloMet.

 

IKVO takket av Guri Bøe

Styret i IKVO takker Guri Bøe for lang og tro tjeneste for IKVO. Guri er rektor ved Bergen voksenopplæring. Hun har bakgrunn fra spesialundervisning og grunnskole for voksne. Etter tidligere leder Jan Tambs-Lyche, er Guri det lengst sittende styremedlemmet i IKVO.

 

IKVOs landskonferanse 2018: «Voksenopplæringen i endring og omstilling"

IKVOs landskonferanse 1. og 2. november er nå fulltegnet. Hvis du er forhindret fra å delta, eller hvis du ikke blir med på festmiddagen, så vær vennlig å gi oss beskjed om dette. Ta med sakspapirene til landsmøtet. Legg merke til at vi åpner for innspill om IKVOs satsingsområder framover (sak 11). Alle sakspapirene er sendt ut på e-post. Du kan også finne dem her.  Vel møtt til hyggelig fagsamling på Gardermoen!

PS. Hotellet opplyser om at vi kan spise lunsj allerede fra kl 11.00 den første dagen. 

Sakspapirer

 

Ny integreringsstrategi

– Jobb er nøkkelen til mye, og kompetanse er avgjørende for å få jobb. Her er  norskopplæringen helt sentral, sier statsminister Erna Solberg. I integreringsstrategien peker også Regjeringen på at flere må få formell kompetanse gjennom introduksjonsprogrammet. At flere må få muligheten til å kunne ta fagbrev samtidig som de får norskopplæring, er et eksempel på det.


Les mer hos Kompetanse Norge