Arkiv

Nyhetsbrev fra styreleder i IKVO

Styreleder, Vibeche Holte, har skrevet nyhetsbrev med blant annet informasjon om styrets arbeid de siste månedene.

Les nyhetsbrevet her

Gode resultater for nyankomne innvandrere i introduksjonsprogram

55 prosent av deltakere som avsluttet sitt introduksjonsprogram i 2019 gikk direkte over i arbeid eller utdanning, viser tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Les mer hos IMDi

Norskprøven, samfunnskunnskapsprøven, og Statsborgerprøven får digitale prøvebevis!

Prøveresultatene for norskprøvene og prøver i samfunnskunnskap, inkludert Statsborgerprøven blir tilgjengelig via Vitnemålsportalen . Dette er for kandidater som er registrert med fødselsnummer i Kompetanse Norges prøvesystem og som har FEIDE og/eller ID-porten.

Les mer hos Kompetanse Norge

Midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

Det er vedtatt en midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19, som trådte i kraft 26. mai og oppheves 1. november. Mer informasjon om den midlertidige loven finner dere på IMDis sider.

 

Høring om forslag til endringer i introduksjonsloven

Kunnskapsdepartementet sendte et forslag til endringer i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) for å avhjelpe konsekvenser som følge av utbrudd av covid-19 på en kort høring.

Les høringssvaret til IKVO her

Fører strengere språkkrav til bedre integrering?

Regjeringen har besluttet å heve kravet til norskferdigheter for statsborgerskap. Dermed går de mot anbefalingene fra et tilnærmet unisont fagmiljø med ekspertise på språklæring og integrering.

Les artikkelen i Aftenposten

17. mai - på flere språk

Tema: 17. mai - Norges nasjonaldag

Her finner du en tekst om 17. mai på flere språk. I tillegg har vi samlet nyttige lenker og ressurser til temaet. I høyre kolonne finner du lenker til flere ressurser om 17. mai på de ulike språksidene på Tema Morsmål.

Til ressursen

Korona-nytt

Det vil ikke bli utviklet en egen smittevern-veileder for voksenopplæringen. Se vedlegg.
Følg med på regjeringens pressekonferanse i dag: åpner de for voksenopplæringen også?

50 millioner til digital opplæring av arbeidsledige og permitterte

Kompetanse Norge og Diku lyser ut inntil 50 millioner kroner som kan distribueres raskt til nettbaserte utdanningstilbud. Utdanningsinstitusjoner kan dermed søke om midler for å tilby digitale tilbud til arbeidsledige og permitterte.

Les mer hos Kompetanse Norge

Vedrørende oppstart av opplæring i voksenopplæringene

I et nettmøte med en representant fra Fylkesmannen i Viken tirsdag 5. mai, refererer styreleder i IKVO, Vibeche Holte: "Generell skolestenging gjelder for hele voksenopplæringen. Kun sårbare grupper, godkjent av kriseledelsen ol, kan få opplæring enn så lenge." Det er viktig for alle å følge med på nyheter fra Fylkesmannen i eget fylke.

Følg også med på IKVO på Facebook