Arkiv

Viktig informasjon fra styret i IKVO

IKVOs årsmøte og konferanse avholdes på Scandic Oslo Airport 3. – 4. november 2020. Program kommer senere.

Har det skjedd store endringer på ditt senter? IKVO ønsker informasjon om endringer som angår medlemmene, slik som kommunesammenslåinger, nedleggelser med mer.

Er det store endringer med hensyn til antall ansatte? Send oss en mail om dette: viho@lunner.kommune.no

Medlemskontingent for 2020 vil bli sendt ut i mars-april.

Tverrfaglig helseteam gir god integrering

Stange kommune har etablert et eget tverrfaglig helseteam for flyktninger i introduksjonsprogrammet. Helhetlig oppfølging av deltakere med helseutfordringer og deres familier skal hindre frafall og styrke deres muligheter til utdanning og jobb.

Les mer hos IMDi

Innspillskonferanse: Revidering av Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Læreplanen i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere skal revideres, og arbeidet er godt i gang. Kompetanse Norge inviterer sektoren til å komme med gode innspill til utviklingsarbeidet. Målgruppen for konferansen er aktører på lokalt, regionalt og statlig nivå.

Les mer hos Kompetanse Norge

Tilskudd til utvikling av kommunale integreringstiltak for 2020

Har du lyst til å søke om støtte til å drive utviklingsarbeid i norskopplæringen? IMDi inviterer til søkerkonferansen med informasjon om tilskudd til utvikling av kommunale integreringstiltak.

Les mer hos Kompetanse Norge

Seks kommuner er nominert til Bosettings- og integreringsprisen 2020

De nominerte kommunene er Asker, Gjøvik, Randaberg, Sunndal, Tromsø og Voss. Prisen deles ut av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet i mai. Flere av kommunene har et voksenopplæringssenter som er medlem av IKVO.

Les mer hos IMDi

Europeisk prosjekt om utvikling av basisferdigheter for voksne

Er din skole interessert i å delta i et europeisk prosjekt om utvikling av basisferdigheter for voksne? Et fransk senter i Rennes søker norsk partner. En partner bør:
"participe in the field of adult education
in relation with trans-disciplinary approach and transversal skills in key competences training.
We're searching for training centers and schools to be our partners for an exchanges of practices.

Deler av voksenopplæringsfeltet overføres fra Utdanningsdirektoratet (Udir)

Fra 1. januar 2020 får Kompetanse Norge ansvar for hele modulforsøket, og tar over flere oppgaver knyttet til realkompetansevurdering fra Udir.

Les mer hos Kompetanse Norge

Nytt verktøy for deg som jobber med arbeidsretting av introduksjonsprogrammet

IMDi har utviklet en modell for kommuner som ønsker å utvikle arbeidsrettede løp for deltakere i introduksjonsprogram med lite eller ingen skolebakgrunn. Modellen og tilhørende verktøy er samlet i en håndbok.

Les mer hos IMDi

Nyhetsbrev fra styreleder i IKVO

Styreleder i IKVO, Vibeche Holte, har skrevet en kort nyhetsoppdatering fra året som har gått.
Hun ber alle medlemmer om å svare på noen spørsmål om endringer i kommunene.

Vi i IKVO vil benytte anledningen til å ønske alle en RIKTIG GOD JUL!

Nyhetsbrev
 

Økt satsing på kompetanseheving for lærerne i norskopplæringen

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 er potten til kompetansehevingstiltak for lærerne i norskopplæringen doblet.

Les mer hos Kompetanse Norge