Arkiv

Veileder til migrasjon, helse og mangfold

Denne veilederen skal hjelpe deg som er gruppeveileder til å planlegge og gjennomføre timene i temaområdet migrasjon, helse og mangfold i det standardiserte elementet Livsmestring i et nytt land.

Les mer hos IMDi

IKVOs svar på høringsnotatet om endringer i integreringsloven gjeldende ukrainske flyktninger

Til tross for ualminnelig kort høringsfrist, har mange av våre medlemmer kommet med innspill til Regjeringens foreslåtte midlertidige endringer av integreringsloven.

Les høringssvaret her

Flyktninger fra Ukraina

IMDi har samlet informasjon om beskyttelse og opphold i Norge for flyktninger fra Ukraina. Siden oppdateres fortløpende.

Les mer hos IMDi

Informasjon om bosetting og kvalifisering av flyktninger fra Ukraina

På nettsidene til IMDi er det samlet informasjon om bosetting og kvalifisering av krigsflyktninger fra Ukraina. Nettsidene henvender seg både til kommuner som skal bosette og kvalifisere flyktninger, til privatpersoner og organisasjoner og til flyktningene selv. 

Les mer hos IMDi

Flyktninger fra Ukraina – er vi klare til å hjelpe?

Stadig flere flykter fra krigen i Ukraina. Noen finner veien til Norge. Hva møter de her, og er det norske samfunnet klare for å ta imot dem? Se opptak av Fafo-seminaret som ble holdt tirsdag 29. mars 2022.

Se opptaket her

Kommunene blir bedt om å bosette 35 000 flyktninger i 2022

Alle kommunene i Norge er bedt av arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen om å bosette om lag 35 000 flyktninger.

Les mer hos IMDi

Flyktninger fra Ukraina: Behov for å øke bosettingsplasser i kommunene

Alle kommuner i Norge er bedt om å vurdere kapasiteten til å bosette flyktninger fra Ukraina. Hvor mange flyktninger Norge kan bosette i 2022 er avhengig av antall bosettingsplasser i kommunene, og hvor raskt kommunene gjør disse tilgjengelige.

Les mer hos IMDi

Gratis ukrainske barnebøker på Tema Morsmål

På Tema Morsmål kan du finne gratis ukrainske barnebøker. Noen eventyr har også lyd og bilde. 

Les mer på Tema Morsmål

150 millionar kroner til kompetanseheving

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse deler ut 150 millioner kroner til 783 kurs gjennom ordninga Kompetansepluss.

Les mer hos HKDir

Følgeevaluering av Tilskudd til norskopplæringsordningen

Som en del av "Norskinnsatsen" ble det etablert en prøveordning for norskopplæring i 2021 og IMDi har tildelt 30 millioner kroner i tilskudd. Forskningsinstituttet Ideas2evidence følger prøveordningen på oppdrag for IMDi frem til 2023.

Les mer hos IMDi