Arkiv

IMDIs fagverksted 2021, webinar 3

Temaet i dette webinaret var "Målrettet kvalifisering gjennom samarbeid". Her kan du se opptak av hele det tredje webinaret under Fagverksted 2021. 

Les mer hos IMDi

Tilbud om veilederopplæring ICDP 2021

IMDi tilbyr i samarbeid med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir og Bufetat) veilederopplæring for ansatte i introduksjonsprogrammet for kommuner som ønsker å bruke International Child Development (ICDP) som metode for å veilede foreldre.

Les mer hos IMDi

Vi ønsker nye medlemmer i IKVO

Medlemstallet i IKVO er ikke så høyt som vi ønsker. Tidligere hadde vi 100 aktive medlemmer. Nå er tallet nede i 66. Det skyldes delvis sammenslåinger og nedleggelser, men kanskje også at noen har «glemt oss?» Vi gjør derfor et lite framstøt om å tegne medlemskap i IKVO.

Det er viktigere enn noen gang at vi står sammen og fronter felles saker i en tid med så mange store omveltninger. Satsene er også nedjustert for å møte kommunenes forutsetninger.

Styret i IKVO håper dere vil vurdere saken. Til dere som ER medlemmer fra før – tusen takk for støtten!

For innmelding, bruk skjemaet "Innmelding" i den blå menyen, eller les vedlegget 

Kick-off seminar for nye læreplaner i norsk og samfunnskunnskap

Nye læreplaner i norsk og samfunnskunnskap innføres 1. august 2021. Kompetanse Norge jobber nå med ressurser og støttemateriell i det vi kaller kompetansepakker. Disse vil ligge tilgjengelig på nett i starten av august. Men, hva kan ledere av opplæringsstedene egentlig regne med å kunne bruke på planleggingsdagene i august mer konkret?

Les mer hos Kompetanse Norge

Rapporteringsskjema til kommunene er sendt ut

IMDi har fått i oppdrag å utbetale 135 mill. kroner til utvidet programtid og 120 mill. kroner til utvidet norskopplæring. Utbetalingen er en del av integreringspakke II i 2021 for å dempe negative konsekvenser av covid-19. Hver kommune har mottatt en unik lenke. Dette betyr at kommunen må benytte sin lenke for å rapportere (og kan ikke motta lenken fra en annen kommune).

Les mer hos IMDi

Gikk du glipp av IMDis fagverksted 11. mai?

Tema var digitale tilskuddsløsninger, NIR og integreringsloven. Nå kan du se hele webinaret i opptak.

Se webinaret her 

Tekster om 17. mai på flere språk

På Tema Morsmål finner du en tekst om Norges nasjonaldag på flere språk. I tillegg er det samlet nyttige lenker og ressurser til temaet. I høyre kolonne finner du lenker til flere ressurser om 17. mai på de ulike språksidene på Tema Morsmål.

Les mer på Tema Morsmål

Digital samling for muntlige sensorer

Kompetanse Norge kan endelig invitere muntlige sensorer fra hele landet til digital sensorsamling. Høsten 2021 vil sensorer som vurderer den muntlige delen av Norskprøven få mulighet til å møte andre kollegaer til diskusjon og faglig påfyll.

Les mer hos Kompetanse Norge

Mangfoldsprisen

Mangfoldsprisen er statens utmerkelse for fremragende bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet. Formålet med prisen er å fremme etnisk mangfold, bedre bruk av innvandreres kompetanse og øke rekrutteringen av innvandrere i arbeidslivet.

Les mer

Informasjon om integreringspakke II

Stortinget har vedtatt tiltakspakker og midlertidige lover på integreringsområdet som følge av pandemien. Integreringspakke II gir mulighet for å utvide introduksjonsprogrammet og norskopplæring.

Les mer hos IMDi