Arkiv

Referat fra siste styremøte i IKVO

I det siste styremøtet ble det tatt opp mange interessante spørsmål, og det ble gjennomført samtaler med sentrale personer i Kompetanse Norge.

Les referatet her

Bærum vant bosettings- og integreringsprisen 2018

Kommunen vant prisen for sitt gode arbeid med bosetting og integrering av flyktninger. Bærum stakk av med prisen i konkurranse med seks andre kommuner: Asker, Bodø, Lørenskog, Stange, Steinkjer og Tromsø.

Les mer hos Kompetanse Norge

Stipend for lærere som underviser voksne innvandrere i norsk

Kompetanse Norge lyser ut midler til stipend for lærere som underviser voksne innvandrere i norsk etter introduksjonslova og som ønsker å ta vidareutdanning i norsk som andrespråk på høgskole/universitet. Frist for å søke stipend er 1. mars 2019.
 
 

Les mer hos Kompetanse Norge

 

Råd om veiledning i introduksjonsprogrammet

KS har samlet gode tips, suksesshistorier og bakgrunnsmateriale for deg som jobber med introduksjonsprogrammet i kommunene.
 
Les mer hos KS

Tilskudd til utvikling av kommunale integreringstiltak

IMDi lyser ut midler til utvikling av kommunale integreringstiltak, i samarbeid med Kompetanse Norge. Temaene det kan søkes midler til er flerspråklighet som ressurs i opplæringen og bruk av digitale verktøy og ressurser i opplæringen. 

Se hele utlysningen her

Tre av fire enslige mindreårige flyktninger i arbeid eller på skole

De er nesten like aktive med arbeid og skolegang som de som flyktet i følge med foreldrene sine. – Tett oppfølging er nøkkelen til suksess, sier leder for voksenopplæringen i Alta, som gjør det spesielt bra på statistikken.

Les mer hos NRK

Ny rapport om negativ sosial kontroll gir innsikt

Sentralt for å forstå og forebygge at ungdom med innvandrerbakgrunn utsettes for negativ sosial kontroll, er foreldrenes perspektiver, tradisjoner og orientering mot opprinnelseslandet.

Les mer hos IMDi

Er prøvebeviset ekte?

Kompetanse Norge ønsker å gjøre oppmerksom på bruk av prøvebevis for prøver i norsk som utgir seg for å være bevis på prøvene som lages av, eller i samarbeid med, Kompetanse Norge. Kompetanse Norge er gjort kjent med prøvebevis fra «Language Lab Dialog» som bruker navn og logo både til Folkeuniversitetet og Vox.

Les mer hos Kompetanse Norge

Høring: Læreplan i norsk for voksne innvandrere på nivå C1

Kompetanse Norge inviterer relevante aktører til å avgi høringssvar på forslag til læreplan i norsk for voksne innvandrere på nivå C1.  IKVO vil gjerne høre hva dere mener om planen.
 
Les mer hos Kompetanse Norge

7 kommuner nominert til Bosettings- og integreringsprisen 2018

Asker, Bodø, Bærum, Lørenskog, Steinkjer, Stange og Tromsø er nominert til Bosettings- og integreringsprisen for å ha jobbet godt med bosetting og integrering av flyktninger. De fleste av disse kommunene har voksenopplæringssentre som er medlemmer i IKVO.

Les mer hos IMDi