Arkiv

Informasjon om bosetting og kvalifisering av flyktninger fra Ukraina

På nettsidene til IMDi er det samlet informasjon om bosetting og kvalifisering av krigsflyktninger fra Ukraina. Nettsidene henvender seg både til kommuner som skal bosette og kvalifisere flyktninger, til privatpersoner og organisasjoner og til flyktningene selv. 

Les mer hos IMDi

Flyktninger fra Ukraina – er vi klare til å hjelpe?

Stadig flere flykter fra krigen i Ukraina. Noen finner veien til Norge. Hva møter de her, og er det norske samfunnet klare for å ta imot dem? Se opptak av Fafo-seminaret som ble holdt tirsdag 29. mars 2022.

Se opptaket her

Kommunene blir bedt om å bosette 35 000 flyktninger i 2022

Alle kommunene i Norge er bedt av arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen om å bosette om lag 35 000 flyktninger.

Les mer hos IMDi

Flyktninger fra Ukraina: Behov for å øke bosettingsplasser i kommunene

Alle kommuner i Norge er bedt om å vurdere kapasiteten til å bosette flyktninger fra Ukraina. Hvor mange flyktninger Norge kan bosette i 2022 er avhengig av antall bosettingsplasser i kommunene, og hvor raskt kommunene gjør disse tilgjengelige.

Les mer hos IMDi

Gratis ukrainske barnebøker på Tema Morsmål

På Tema Morsmål kan du finne gratis ukrainske barnebøker. Noen eventyr har også lyd og bilde. 

Les mer på Tema Morsmål

150 millionar kroner til kompetanseheving

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse deler ut 150 millioner kroner til 783 kurs gjennom ordninga Kompetansepluss.

Les mer hos HKDir

Følgeevaluering av Tilskudd til norskopplæringsordningen

Som en del av "Norskinnsatsen" ble det etablert en prøveordning for norskopplæring i 2021 og IMDi har tildelt 30 millioner kroner i tilskudd. Forskningsinstituttet Ideas2evidence følger prøveordningen på oppdrag for IMDi frem til 2023.

Les mer hos IMDi

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Søk midler før 23. februar!

Erasmus+ (2021-2027) Mobilitet i voksenopplæringen gir lærere, pedagogisk personell og andre ansatte mulighet til å heve sin kompetanse, utveksle erfaringer med kolleger i andre land samt styrke sine ferdigheter og kvalifikasjoner. Dessuten er det mulig for deltakere i voksenopplæringen å ta del i internasjonale kompetansehevende aktiviteter.
Les mer her

Ny integreringspakke vedtatt – videreføring av utvidet introduksjonsprogram og utvidet norskopplæring

Stortinget vedtok 24. januar 2022 en ny integreringspakke, som innebærer at tiltakene utvidet introduksjonsprogram og utvidet norskopplæring videreføres i første kvartal av 2022.

Les mer hos IMDi

Søkerkonferanse om ulike tilskuddsordninger

IMDi utlyser nå flere tilskuddsordninger og i den forbindelse arrangerer vi en nettkonferanse (søkerkonferanse) for kommuner, arbeidsgivere og frivillige organisasjoner som ønsker å søke om tilskudd.

Les mer hos IMDi