Arkiv

Registreringer i NIR bør være oppdatert før nyttår

IMDi ber kommunene være ajour med registreringene i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) innen 31.12.2019. Dette gjelder opplæring i norsk og samfunnskunnskap, opplæring for beboere i asylmottak og introduksjonsprogram.

Les mer hos IMDi

Viktig informasjon i forbindelse med muntlig norskprøve

Kompetanse Norge har blitt gjort oppmerksom på at enkelte prøvesteder oppgir resultater på muntlig prøve til kandidatene før den offisielle resultatdatoen. Dette er ikke tillatt, jf. punkt 7.3 i prøvereglementet: kandidaten skal ikke ha informasjon om prøveresultater, verken for skriftlig eller muntlig prøve, før sensuren faller og resultatene er publisert i PAD. 

 

Les mer om gjennomføringen av prøvene hos Kompetanse Norge

Film om karriereveiledning på tre nye språk

Filmen beskriver karriereveiledning på en lettfattelig måte og kan brukes av karrieresentre og andre aktører. Filmen fokuserer på situasjoner i livet der karriereveiledning kan bidra til bedre oversikt og gode valg. Filmen er nå oversatt til engelsk, fransk og arabisk.

Les mer hos Kompetanse Norge

Mestring av språk gir bedre arbeidsmiljø

Språk og data er viktig i hotell- og restaurantbransjen. Det er det også for Comfort Hotel Kristiansand, som har personale fra mange land og norsk som arbeidsspråk. Flere av de ansatte har derfor vært på Kompetansepluss norskkurs.

Les mer hos Kompetanse Norge
 

Registreringer i NIR bør være oppdatert før nyttår

IMDi ber kommunene være ajour med registreringene i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) innen 31.12.2019. Dette gjelder opplæring i norsk og samfunnskunnskap, opplæring for beboere i asylmottak og introduksjonsprogram.

Les mer hos IMDi

Høringssvar om forslag til ny integreringslov

Kunnskapsdepartementet har sendt høringsforslag til lov om integrering (integreringsloven) og forslag til endringer i lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven). Høringsfristen er 15. november. Vi kommer til å legge ut flere høringssvar på nettsidene her, for blant annet å inspirere andre til å skrive høringssvar. Følg med !

Her kommer høringssvarene:
 

IKVOs leder skrev motsvar i Aftenposten

Tidligere journalist Kjell Erik Eilertsen skrev i en kronikk i Aftenposten 7. november at «integreringen fra muslimske land går dårlig». IKVOs leder, Vibeche Holte, skrev et motsvar i Aftenposten 10. november. 

Les motsvaret

Søk integreringstilskudd innen 18. november

For å få utbetalt integreringstilskudd og særskilt tilskudd for enslige mindreårige flyktninger for 2019 innen nyttår, må kommunen sende søknad til IMDi innen 18. november.

Les mer hos IMDi

Hvor lenge deltar flyktninger og familiegjenforente i introduksjonsprogrammet?

De aller fleste deltakerne i introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger avslutter programmet etter to år. Men en del deltakere bruker ett år ekstra i programmet.

Les mer hos IMDi

Flyktninger bosettes raskere

Det er ventet at det blir bosatt om lag 5 000 flyktninger i 2019. Mer enn halvparten av disse vil være overføringsflyktninger.

Les mer hos Kompetanse Norge