Arkiv

IKVOs leder holdt foredrag på Vismas brukerkonferanse

Leder i IKVO, Vibeche Holte, hadde innlegg på Vismas brukerkonferanse om fullføringsreformen og krav til fagsystem i møte med nye FOV og opplæringslov fra august 2024.

Les innlegget her

Diskrimineringserfaringer blant muslimer i Norge

Ifølge en ny rapport har mange personer som identifiserer seg som muslimer, opplevd diskriminering og fordommer på bakgrunn av sin religiøse tro.

Les mer hos IMDi

Kompetansepakke Migrasjonshelse er tilgjengelig

IMDi har lansert den digitale kompetansepakken Migrasjonshelse. Det er den tredje kompetansepakken for programrådgivere og andre som jobber med introduksjonsprogrammet.

Les mer hos IMDi

Stipend- og vikarordning for lærere som tar videreutdanning i norsk som andrespråk – høst 2023 og vår 2024

Lærere som underviser voksne innvandrere i norsk etter integreringsloven skal nå ha 30 studiepoeng i norsk som andrespråk. Kompetanse Norge  tilbyr to forskjellige støtteordninger for lærere som trenger videreutdanning for å tilfredsstille dette kompetansekravet.

Les mer hos Kompetanse Norge

Gi innspill til nye læreplaner for grunnskole for voksne

Nå ligger de første utkastene til nye moduliserte læreplaner for forberedende opplæring for voksne (FOV) ute til innspillsrunde. Læreplanene skal erstatte læreplanene i grunnskole for voksne og forsøkslæreplanene i modulforsøket fra 1. august 2024.

Les mer hos HKDir

Unntak fra prøve i norsk muntlig og statsborgerprøven ved søknad om norsk statsborgerskap

Kommunene skal begrunne hvorfor enkelte ikke er i stand til å ta B1 muntlig i forbindelse med søknad om statsborgerskap. 

Les mer hos UDI

Gi innspill til nye læreplaner for grunnskole for voksne

Nå ligger de første utkastene til nye moduliserte læreplaner for forberedende opplæring for voksne (FOV) ute til innspillsrunde. Læreplanene skal erstatte læreplanene i grunnskole for voksne og forsøkslæreplanene i modulforsøket fra 1. august 2024.

Les mer hos HkDir

Resultatforskjell mellom Jobbsjansen og introduksjonsprogrammet

En del av innholdet og virkemidlene i Jobbsjansen og introduksjonsprogrammet er like og IMDI ønsket mer kunnskap om hvilke faktorer som forklarer resultatforskjellene. Ideas2evidence har laget rapport på oppdrag fra IMDi.

Les mer hos IMDi

EPALE frokostseminar om flerspråklighet

EPALE Norge inviterer til frokostwebinar om flerspråklighet i grunnopplæringen for voksne. Tre spesialister kommer for å presentere kunnskap, erfaringer og ressurser, og for å samtale med andre fra sektoren.

Les mer hos Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Digitalisering av 75 t samfunnskunnskap

Ideen var å lage et opplegg som er basert på det dialogbaserte og ikke det som vi er vant med fra andre modeller for digitalopplæring hvor kursene ofte er bygd opp på lite dialog med og mellom deltakere, men mer forelesninger av kursholder. Dette krever at læreren i tillegg til faglig og pedagogisk kompetanse også har god digitalkompetanse og ser mulighetene det digitale gir.

Les mer hos Epale