Arkiv

Innlegg fra seminaret til livsoppholdsutvalget

Kunnskapsdepartementet har opprettet et livsoppholdsutvalg. Målet er å få frem hvilke løsninger og synliggjort barrierer og muligheter som finnes og som utvalget bør ta med seg i sine vurderinger. Utvalget vil ha forslag til finansiering av livsopphold for voksne elever i grunnskole og videregående. Det ble arrangert et innspillseminar 16. april.

Kartlegging og e-læring i forberedende voksenopplæring

Et kartleggingsverktøy og e-læringsressurser i lesing gjøres denne høsten tilgjengelig for skoler som deltar i forsøk med forberedende voksenopplæring (FVO).

Les mer hos Kompetanse Norge

Referat fra siste styremøte

I tillegg til referat fra siste styremøte i IKVO i juni, så legger vi også ved et bidrag fra Trondheim voksenopplæringssenter vedrørende vedtak etter introduksjonsloven. Det bør være av interesse for alle våre medlemmer.

Referat fra styremøte
Innspill fra Trondheim voksenopplæringssenter

 

Gratis ressurser til opplæring i digitale ferdigheter

Nettressursen Digidel tilbyr ferdige kurspakker til opplæring i grunnleggende digitale ferdigheter for voksne. Innholdet på Digidel.no er utviklet i samarbeid med offentlige og private aktører. Det er Kompetanse Norge som drifter Digidel.

Les mer hos Kompetanse Norge

Høringsuttalelse fra IKVO til Kunnskapsdepartementet

Høringsuttalelse fra IKVO er sendt til Kunnskapsdepartementet om rapporten "Inkluderende fellesskap for barn og unge – Ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging."

Les høringsuttalelsen her

Nye endringer i introduksjonsloven

Kommunene får plikt til å tilby opplæring i norsk for asylsøkere, og målgruppa for introduksjonsprogram og norskopplæring utvides med medlemmer av barnefamilier og enslige mindreårige med begrenset oppholdstillatelse.

Les mer hos IMDi

Stor interesse for forberedende voksenopplæring

Rundt 600 voksne har i vår tatt avsluttende eksamener på grunnskolenivå i forsøket med forberedende voksenopplæring. Til sammen deltar i overkant av 3500 voksne i forsøket.

Les mer

Se presentasjonene fra fagmøtet om overføringsflyktninger fra Kongo

Av de 2120 overføringsflyktningene norske kommuner skal ta imot i år, vil 1000 være fra Kongo. Vil du vite mer om landet, arbeidet med bosetting i Norge og erfaringer med kongolesiske flyktninger? Se opptak fra vårt fagmøte 30. mai.

Til presentasjonene

Nytt verktøy for arbeidspraksis

Hvordan få til en god match mellom en deltaker i introduksjonsprogram og en praksisplass? Hvordan formidle deltakere til praksis raskt og sikre god oppfølging? Inkluderingspakken gir deg verktøy du trenger. Inkluderingspakken er et verktøy for samarbeid mellom arbeidsgiver, flyktningtjenesten, NAV og voksenopplæringen.

Les mer hos IMDi

Styreleder i IKVO har sendt ut pressemelding om de avlyste norskprøvene

Gjennomføringen av den skriftlige delen av norskprøven for voksne innvandrere ble som kjent stanset denne uken. Dette skyldes tekniske problemer hos Enovate, den tekniske leverandøren av prøvetjenesten. Styreleder i IKVO, Vibeche Holte, har skrevet en pressemelding som er sendt ut til riksdekkende medier.

Se pressemeldingen her