Arkiv

Ny regnetest

Kompetanse Norge har lansert en test for voksne som ønsker å kartlegge sine grunnleggende ferdigheter i regning. Testen er gratis og åpent tilgjengelig for alle. Du kan også teste dine ferdigheter i lesing, skriving og bruk av data.

Les mer

Presentasjoner fra IKVO-konferansen 2018

Vi har nå mottatt alle presentasjonene fra IKVO-konferansen. Filene kan lastes ned i PDF-format. 

 

 

 

 

IKVO-konferansen 2018

Årets konferanse handlet om endringer og omstillinger i voksenopplæringen. Representanter fra KS, IMDi og Kompetanse Norge holdt innlegg, i tillegg til statssekretær Kristin Holm Jensen fra Kunnskapsdepartementet. Den faglige delen ble ledet av Jan Merok Paulsen, førsteamanuensis ved OsloMet.

 

IKVO takket av Guri Bøe

Styret i IKVO takker Guri Bøe for lang og tro tjeneste for IKVO. Guri er rektor ved Bergen voksenopplæring. Hun har bakgrunn fra spesialundervisning og grunnskole for voksne. Etter tidligere leder Jan Tambs-Lyche, er Guri det lengst sittende styremedlemmet i IKVO.

 

IKVOs landskonferanse 2018: «Voksenopplæringen i endring og omstilling"

IKVOs landskonferanse 1. og 2. november er nå fulltegnet. Hvis du er forhindret fra å delta, eller hvis du ikke blir med på festmiddagen, så vær vennlig å gi oss beskjed om dette. Ta med sakspapirene til landsmøtet. Legg merke til at vi åpner for innspill om IKVOs satsingsområder framover (sak 11). Alle sakspapirene er sendt ut på e-post. Du kan også finne dem her.  Vel møtt til hyggelig fagsamling på Gardermoen!

PS. Hotellet opplyser om at vi kan spise lunsj allerede fra kl 11.00 den første dagen. 

Sakspapirer

 

Ny integreringsstrategi

– Jobb er nøkkelen til mye, og kompetanse er avgjørende for å få jobb. Her er  norskopplæringen helt sentral, sier statsminister Erna Solberg. I integreringsstrategien peker også Regjeringen på at flere må få formell kompetanse gjennom introduksjonsprogrammet. At flere må få muligheten til å kunne ta fagbrev samtidig som de får norskopplæring, er et eksempel på det.


Les mer hos Kompetanse Norge

Introduksjonsprogram – resultater for 2017

Nesten halvparten av deltakerne i introduksjonsprogrammet gikk direkte ut i arbeid eller utdanning etter endt program i 2017. Det viser nye tall fra IMDi.

Les tall for din egen kommune her

Oppfølging av introduksjonsdeltakere i fødselspermisjon

Kommunene har nå plikt til å tilby oppfølging og opplæring til deltakere i introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap fra og med fjerde permisjonsmåned.

Les mer hos IMDi

Snakk med meg - jeg lærer norsk

Voksenopplæringa i Vestre Toten har utviklet og lansert et jakkemerke som nå tas i bruk blant deltakere på norskopplæringa. Med teksten «Snakk med meg – jeg lærer norsk» skal innvandrere som lærer norsk lettere komme i kontakt med folk på Toten.

Les mer hos Kompetanse Norge

Har vi kunnskapen vi trenger til å utvikle morgendagens norskopplæring?

På oppdrag fra Kompetanse Norge leverte Høgskolen i Innlandet rapporten «Norskopplæring for voksne innvandrere - en kunnskapsoppsummering» for å bidra til at vi får mer forskningsbasert kunnskap om opplæring i norsk for voksne innvandrere.

Les mer hos Kompetanse Norge