Arkiv

Gjennomføring av norskprøver avlyses i uke 22

Gjennomføringen av den skriftlige delen av norskprøven for voksne innvandrere stanses i uke 22. Muntlig prøve fortsetter. – Sikkerhet for prøven er første prioritet. Nå undersøkes det nærmere om serverne er utsatt for ekstern påvirkning, sier Kompetanse Norge-direktør Gina Lund.

Les mer hos Kompetanse Norge

Kommunenes sentralforbund (KS) har lansert en nettside som gir tips til kommuner som bosetter flyktninger.

Hvordan kan veiledningen bidra til bedre resultater i introduksjonsprogrammet? KS har samlet samlet gode tips, suksesshistorier og bakgrunnsmateriale for deg som jobber med introduksjonsprogrammet i kommunene.

Til nettsiden

Se resultater for norskprøven

Over 4 000 norskprøver ble gjennomført i årets første prøverunde i mars. Resultatene for din kommune finner du i statistikkbanken til Kompetanse Norge.

Se resultatene her 

Vedrørende skolereglement med sanksjoner for voksne i grunnskolen

1.mars sendte IKVO et brev til Utdanningsdirektoratet med forslag om å endre opplæringsloven, slik at det åpnes for å ha skolereglement med sanksjoner for voksne i grunnskolen. Nå har vi fått et foreløpig svar: " AD: saken dere sendte inn 1.mars (ønske om en forskriftendring), kan jeg som et foreløpig svar si følgende: Vi er nå i gang med å revidere både kap. 3 og 4 i forskriften. Innspillet fra dere vil bli tatt inn i det arbeidet.

Mvh Åge Hanssen, Udir"

Integreringsminister Sanner svarer på IKVOs spørsmål om engelskkravet

IKVO sendte i mars en henvendelse til integreringsminister Jan Tore Sanner med spørsmål om engelskkravet for inntak til videregående opplæring. Her kan du lese svaret til statsråden: 

 

Fagsamling om opplæring for innvandrere med liten eller ingen skolegang

Kompetanse Norge arrangerer nasjonal fagutviklingssamling i Sandefjord 16.-18. november. Samlingen er for lærere og ledere som driver opplæring etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, og for de som deltar i forsøk med moduliserte læreplaner i forberedende voksenopplæring (FVO) på grunnmodulen og modul 1.

Les mer hos Kompetanse Norge

Se presentasjonene fra lederkonferansen til Kompetanse Norge

Den nasjonale lederkonferansen til Kompetanse Norge ble arrangert 10. og 11. april. Du kan finne presentasjonene her

Skal hjelpe unge utsatt for negativ sosial kontroll

IMDi har nylig lansert en kampanje rettet mot unge utsatt for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap eller faren for å bli etterlatt i utlandet. Hensikten med kampanjen er å informere om hvor det er hjelp å få.

Les mer hos IMDi

Å undervise i kontroversielle tema

Etter flere alvorlige voldshendelser og uroligheter i ulike europeiske land, har håndteringen av kontroversielle tema i skolen blitt et høyst aktuelt utdanningsspørsmål. Rafto-stiftelsen har vært med på å utvikle en læringsressurs for lærere for å støtte og fremme undervisning i kontroversielle tema i skoler i Europa. 

Du kan laste ned læringsressursen her

 

Mer om engelskkravet for inntak til videregående opplæring

IKVO fremmer sak om engelskravet til videregående opplæring gjennom stortingsrepresentant Nina Sandberg, Arbeiderpartiets representant i utdanningskomiteen på Stortinget. 

Les saken her