Arkiv

Oppdrag fra Utdanningsdirektoratet: Innspill til revisjon av kapittel 3 og 4 i forskrift til opplæringsloven

IKVO har gitt innspill til Utdanningsdirektoratet i forbindelse med revisjon av 
kapittel 3 og 4 i forskrift til opplæringsloven. 
 
Les brevet her 

Somaliere mest fornøyd blant innvandrerne

Til tross for utbredte økonomiske problemer er somaliere klart mest fornøyd med livskvaliteten blant innvandrerne. I andre enden av skalaen finner vi innvandrere fra Iran, Irak, Polen og Tyrkia.

Les mer hos SSB

Fagseminar om synshemming

Sandnes læringssenter arrangerer fagseminar om synshemming torsdag 1. november i Stavanger. Påmeldingsfristen er 20. september. 

Påmelding

Nettkurs i vurdering av muntlige ferdigheter

Nettkurset er et gratis tilbud til lærere i norskopplæringen som ønsker mer kunnskap om den nye muntlige prøven og vurdering på de ulike nivåene. Kurset er både for lærere ved opplæringssteder som er registrert i det prøveadministrative systemet (PAD) og godkjente private tilbydere av norskopplæring.

Les mer hos Kompetanse Norge

Endringer i introduksjonsloven og ny mal for individuell plan

Ny endringer i introduksjonsloven har nå trådt i kraft. Det er også utarbeidet en ny mal for individuell plan som er i tråd med disse endringene.

Les mer hos IMDi

Den nasjonale integreringskonferansen

Den nasjonale integreringskonferansen er en viktig del av regjeringens arbeid på integreringsfeltet.  Målet med konferansen er å gi lokale innvandrerorganisasjoner, innvandrerråd og andre relevante aktører anledning til å løfte fram sine synspunkter og diskutere saker de er opptatt av med sentrale politikere. Årets konferanse arrangeres i Oslo 19. september 2018.

Les mer

Innlegg fra seminaret til livsoppholdsutvalget

Kunnskapsdepartementet har opprettet et livsoppholdsutvalg. Målet er å få frem hvilke løsninger og synliggjort barrierer og muligheter som finnes og som utvalget bør ta med seg i sine vurderinger. Utvalget vil ha forslag til finansiering av livsopphold for voksne elever i grunnskole og videregående. Det ble arrangert et innspillseminar 16. april.

Kartlegging og e-læring i forberedende voksenopplæring

Et kartleggingsverktøy og e-læringsressurser i lesing gjøres denne høsten tilgjengelig for skoler som deltar i forsøk med forberedende voksenopplæring (FVO).

Les mer hos Kompetanse Norge

Referat fra siste styremøte

I tillegg til referat fra siste styremøte i IKVO i juni, så legger vi også ved et bidrag fra Trondheim voksenopplæringssenter vedrørende vedtak etter introduksjonsloven. Det bør være av interesse for alle våre medlemmer.

Referat fra styremøte
Innspill fra Trondheim voksenopplæringssenter

 

Gratis ressurser til opplæring i digitale ferdigheter

Nettressursen Digidel tilbyr ferdige kurspakker til opplæring i grunnleggende digitale ferdigheter for voksne. Innholdet på Digidel.no er utviklet i samarbeid med offentlige og private aktører. Det er Kompetanse Norge som drifter Digidel.

Les mer hos Kompetanse Norge