Arkiv

Ny app tilrettelagt for voksenopplæring

En av spesialpedagogene ved Arendal voksenopplæring har utviklet en leseapp som er spesielt tilrettelagt for den første leseinnlæringen for minoritetsspråklige. Appen brukes som ett av flere virkemidler i alfabetisering ved skolen hun jobber.

Les mer

Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA)

Vox lyser ut midler til kurs på arbeidsplassen i lesing, skriving, regning og data. Private og offentlige virksomheter fra hele landet kan søke.  Søknadsfristen i år er 7. november.

Vox tilbyr personlig veiledning i søknadsprosessen.

Les mer og søk midler på vox.no/bka

 Søknadsfristen i år er 7. november.Som tidligere år kan du laste opp eller bestille informasjonsmateriell som egner seg til innsalg i bedriftene. Vox tilbyr også personlig veiledning i søknadsprosesse

Les mer og søk midler på vox.no/bka

 

Nytt EU-program erstatter Grundvig

Fra 1. januar 2014 vil Grundtvig bli erstattet av EU sitt nye utdanningsprogram – Erasmus+. I løpet av høsten gjennomfører SIU  informasjonsmøter om det nye programmet på flere steder i Norge. Mer informasjon og påmelding finner du her. Samtidig vil jeg minne om LLP-konferansen 5. november i Lillestrøm. Program og påmelding her. Dere som fikk støtte til et partnerskapsprosjekt 2013 eller 2012 er også invitert til Oppstarts- og erfaringsseminar 4. november i Lillestrøm. Program og påmelding her.

 

Plikt til å gå opp til avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere trer i kraft.

Fra og med 1. september 2013 innføres obligatoriske avsluttende prøver i norsk og i samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere. Prøvene blir obligatoriske for dem som etter denne datoen får vedtak om oppholdstillatelse som gjør at de får rett og plikt til opplæring etter introduksjonsloven. I tillegg til prøve i norsk, innføres for første gang en egen prøve i samfunnskunnskap.
Les mer
  

LesLes mer 

Planlagte aktiviteter i IKVOs styre høsten 2013

Her kan du lese om planlagte aktiviteter for IKVOs styrehøsten 2013. Du kan også lese om aktiviteter fra våren 2013 hvis du ikke har lest det tidligere.

Planlagte aktiviteter høsten 2013
Gjennomførte aktiviteter våren 2013

Informasjonsmøter om BKA

VOX holder informasjonsmøter i Oslo, Bodø, Kristiansand, Hamar og Kristiansund. På møtene får du vite mer om hvordan du kan søke BKA-midler og høre andres erfaring med BKA-kurs. På møtet i Oslo 6. september blir det ekstra fokus på kommunale tilbydere.

Les mer hos VOX

Nytt om obligatoriske prøver

Norskprøve 2 og 3 blir avviklet for siste gang i oktober 2013. Første mulighet for å gå opp til den nye norskprøven er i mai 2014. Forskriftsendringene om de obligatoriske prøvene i norsk og samfunnskunnskap er nå fastsatt.
Les hva endringene innebærer.

Aktiviteter i IKVOs styre våren 2013

Her kan du lese om ulike aktiviteter styret i IKVO har hatt våren 2013.

Les mer

Studier innen digital kompetanse og synshemming

Stadig mer av opplæringen i bruk av datatekniske hjelpemidler flyttes ut i kommunene og til voksenopplæringene. Mange av de som mister synet, ønsker å gjenvinne lese – og skriveferdighetene, og de er avhengige av å ta i bruk hjelpemidler. Å gi opplæring i hjelpemidler som skal kompensere for synstap kan være krevende, og det er behov for spesiell kompetanse. For at den enkelte kommune skal ha mulighet til å gi god opplæring i bruk av synstekniske hjelpemidler, tilbyr NTNU i samarbeid med Statped nå tre kurs innen dette fagområdet.

Les mer omkursene her:
Generell innføring i digital kompetanse og synshemning (PED6662) 
Digital kompetanse og blinde (PED6663)
Digital kompetanse og svaksynte (PED6664)

Fylkesvise etterutdanningskurs – norskopplæring

Også i høst blir det gratis etterutdanningskurs for lærere og ledere i norskopplæringen over hele landet. Se tema for kursene og oversikt over tid og sted.
Les mer hos VOX