Arkiv

Hjelp til kommuner med å tilby lovfestet opplæring

Vox ønsker å samarbeide med kommuner som skal utvikle opplæringstilbud for voksne i grunnleggende ferdigheter. Kommuner har plikt til å tilby slik opplæring uten at voksne må ta opplæring i hele fag. 

Les mer

IKVO sender brev til Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

IKVO har sendt brev til Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om ny helhetlig plan for voksnes læring. Leder for komiteen er Marianne Aasen (Ap).

Se brevet

Midler til nordisk og europeisk utdanningssamarbeid

SIU ønsker velkommen til et nasjonalt informasjonsmøte om muligheter for internasjonalt samarbeid innen utdanning og opplæring. Møtet arrangeres i Oslo fredag 28. september. I tillegg arrangerer SIU utover høsten flere regionale møter i samarbeid med sentrale partnere.Møteneforegår i Oslo, Steinkjer, Kristiansand, Drammen, Bodø, Porsgrunn, Tromsø og Tønsberg. For mer om informasjon, program og påmelding. Klikk her

 

Ny e-læring om introduksjonsloven

Hvor godt kjenner du lovverket som regulerer introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og samfunnskunnskap? IMDi har laget en ny opplærinsgportal for alle som er avhengig av å kjenne introduksjonsloven i sitt arbeid.

Test din kunnskap om introduksjonsloven på kurs.intro.imdi.no.

Konferanse om læringsmiljø og voksenopplæring

 

Projektgruppen tilknyttet Nordisk Netværk for Formel Voksenopplæring skal arrangere en nordisk konferanse om undervisningsmiljøets samspill med pedagogikk og læring 24.-26. oktober 2013 (ny dato).

Les mer

Norskkonferansen 2012

Her kan du se presentasjonene fra Norskkonferansen 2012. Konferansen var for lærere og ledere i norskopplæringen for voksne innvandrere og ble arrangert 8. og 9. mai i Oslo.
 

Revidert rundskriv til introduksjonsloven

Barne-, likestillings- og  inkluderingsdepartementet har nå revidert rundskrivet med introduksjonsloven og forskriftene som gjelder introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Alt som er skjedd av endringer i regelverket siden 2005 er nå med i rundskrivet, det gjelder også de endringene Stortinget nylig har vedtatt men som ennå ikke er trådt i kraft. (Foto: Berit Roald)

Til rundskrivet: http://www.regjeringen.no/upload/BLD/IMA/Endringer_introduksjonsloven.pdf 

50 timer samfunnskunnskap på nett

VOX er i ferd med å utvikle et nettbasert tilbud for 50 timer samfunnskunnskap på mange språk. På disse sidene vil du finne pensum til faget 50 timer samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Her skal du få viktig kunnskap om Norge og om dine rettigheter, muligheter og plikter i det norske samfunnet. Tilbudet er ikke ferdig utviklet, men du kan logge deg inn med brukernavnet pilot og passordet pilot. Du kan også se på de første eksempelprøvene som er laget til 50 timer samfunnskunnskap.

Til nettsidene samfunnskunnskap.no

Til eksempelprøver for 50 timer samfunnskunnskap

Nytt fra årets lederkonferanser

Innføring av tilsyn, revidert læreplan, nye prøver og etterutdanningstilbud var temaer på VOX sine lederkonferanser. Du kan også laste ned presentasjonene på nettsidene til VOX.
Les mer

Nytt rundskriv om voksnes rett til grunnskoleopplæring

Dette rundskrivet inneholder informasjon om voksnes rett til grunnskoleopplæring særskilt organisert for voksne etter opplæringsloven kapittel 4A, og hvordan loven skal forstås på dette området.

I del I omhandles spørsmålet om hvem som har rett til grunnskoleopplæring etter § 4A-1 og innholdet i dette opplæringstilbudet. I del II behandles retten til spesialundervisning etter § 4A-2.

Les eller last ned rundskrivet her