Arkiv

Nye prøver i norsk og samfunnskunnskap

Se eksempeloppgaver og følg med på utviklingen av de nye, obligatoriske prøvene for innvandrere. 

Les mer

Forprosjektmidler til tilbydere i BKA

Vox lyser ut 500 000 kroner til opplæringstilbydere i Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA). Fristen for å søke om forprosjektmidler er 7. mai.
Les mer hos VOX

IKVOs høringsuttalelse til overgangsordningen for norsk som andrespråk

Overgangsordningen for skriftlig eksamen i norsk for elever/privatister med kort botid i Norge gjelder inntil en permanent ordning for denne elevgruppen er etablert. Utdanningsdirektortatet har laget en høring om justering av læreplaner i gjennomgående fag, hvor det er forslag om egen læreplan i norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge.
Les mer hos Udir

IKVOs høringsuttalse 1
IKVOs høringssutalelse 2

 

 

Forskrift om norskopplæring på høring

Lærere og ledere i norskopplæringen er viktige høringsinstanser når endringer i forskrift til introduksjonsloven nå er på høring.

Les mer hos VOX

Nordisk master i synsrehabilitering

Høgskolen i Buskerud (HiBu) har siden i vår samarbeidet med flere brukerinstitusjoner og utdanningsinstitusjoner i Norge, Sverige og Danmark for å utvikle en tverrfaglig mastergrad innen synsrehabilitering. Institusjonene i konsortiet skal bruke 2013 på å utvikle mastergradens endelige studieplan og undervisningsmetoder. Om alt går etter planen blir det oppstart på Nordisk master i synsrehabilitering i september 2014.

Les mer
 

Studiebesøksprogram

Er du interessert i å oppdatere deg på tema som skuleleiing, samarbeid mellom skule- næringsliv, nye metodar innanfor i undervisninga ved bruka av IKT, entreprenørskap, vaksne si læring og 100 andre kurs? SiU tilbyr veke-lange kurs med 10-15 deltakarar der vi dekker kostnader til reise og opphald. Programmet heiter ‘Studiebesøksprogrammet’ og kursa vert arrangert rundt i ulike europeiske land hausten 2103 og våren 2014.

Les meir hos SiU

Veiledning til Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Veiledningen gir råd og tips til lærerne i det praktiske arbeidet med norskopplæringen.
Les mer

VOX gir veiledning om grunnskole for voksne

Kommunen kan oppfylle voksnes rett til opplæring uten å måtte tilby hele fag. Opplæring i grunnleggende ferdigheter er hva mange voksne trenger for å komme videre i utdanning eller jobb. 

Les mer

Spørsmål og svar om nettbasert opplæring for voksne innvandrere

Vox oppfordrer opplæringssentre til å ta i bruk nettbasert opplæring som en del av sitt tilbud. Denne oversikten er laget for å gjøre det lettere å komme i gang.

Les mer

Bedre intro-resultater i 2012

47 prosent av deltakerne i introduksjonsprogram gikk i fjor direkte over i arbeid eller utdanning etter avsluttet program. Dette er en økning sammenlignet med 2010 og 2011. Det endelige resultatet for 2012 på kommunenivå foreligger nå på imdi.no.