Arkiv

Tilskudd til kommunale innvandrertiltak - utviklingsmidler til kommunene (2013)

I 2013 innføres en ny fast tilskuddsordning med utviklingsmidler til kommunene for å styrke deres arbeid med opplæring i norsk og samfunnskunnskap og introduksjonsprogram. Målet er å øke kvaliteten og bedre resultatene i kommunenes integreringsarbeid.
Les mer

 

Etterutdanningskurs i samfunnskunnskap for tospråklige lærere, del 1

Vox inviterer tospråklige lærere til etterutdanningskurs i samfunnskunnskap. Kurset holdes i Drammen 1.–2. februar 2013. 

Les mer

En ny sjanse i arbeidslivet

Ny sjanse er en forsøksordning hvor formålet er å prøve ut og dokumentere erfaringer med ulike metoder for å få flere innvandrere over i arbeid eller utdanning. Regjeringen har bestemt at ordningen skal gjøres permanent fra sommeren 2013, og kalles Jobbsjansen. 

Les mer

Takk til Jan!

Jan Tambs-Lyche har nå, etter 20 år i IKVO sin tjeneste, valgt ikke å ta gjenvalg til styret. Jan har vært en kraftig stemme på voksenopplæringens vegne i utallige sammenhenger, både nasjonalt og i nordisk sammenheng.  Organisasjonen takker Jan for alt engasjement, alt arbeid og all innsats på voksenopplæringsfeltet, og vi ser fram til å ha ham som aktivt medlem i IKVO - fremdeles som rektor på Gjøvik.

Aud Kristin Aastorp, Guri Bøe, Kirsti Linde, Inger Hjortland og Britt-Tove Sletten

 

Nordisk konferanse om læringsmiljø og voksenundervisning

Nordisk Netværk for formel voksenuddannelse indbyder til konference om Læringsmiljø og voksenundervisning - Undervisningsmiljøets samspil med pædagogik og læring. Konferansen vil finne sted i Haderslev, Danmark, fra 24.- 26. oktober 2013.
Les mer

 

 

Nasjonal lederkonferanse 2013

4. og 5. mars arrangerer VOX en nasjonal konferanse for ledere i kommunal voksenopplæring, både innen norskopplæring og grunnskoleopplæring. Konferansen arrangeres i samarbeid med Utdanningsdirektoratet og IMDi.
Les mer

Nyheter fra landsmøtet til IKVO

Aud Aastorp er ny leder i IKVO
Jan Tambs-Lyche valgte å gå ut av styret etter å ha sittet i atten år, tolv av dem som leder. Den nye lederen, Aud Aastorp, leder i dag Delta Voksenopplæring i Askim.

Historisk vedtak på landsmøtet
På landsmøtet ble det med stort flertall vedtatt å øke kontingenten slik at vi får økonomi til å ansette en person i hel stilling.

Les mer

 

IKVOs landsmøte og ledersamling var fra 31.10.2012 – 02.11.2012

Årets landsmøte og ledersamling var på Rica City Hotel i Fredrikstad. Referater kan leses her.

 

Nye prøver i norsk og samfunnskunnskap

På nettsidene til VOX kan du se eksempeloppgaver og følge med på utviklingen av de nye, obligatoriske prøvene for innvandrere.

Les mer

Hjelp til kommuner med å tilby lovfestet opplæring

Søk innen 5. november for å få støtte til å utvikle opplæringstilbud for voksne i grunnleggende ferdigheter. Kommuner har plikt til å tilby slik opplæring uten at voksne må ta opplæring i hele fag.

Les mer hos Vox