Arkiv

Vellykket fylkeskontaktsamling i IKVO på Jevnaker

12 fylker var representert på IKVOs fylkeskontaktsamling på Thorbjørnrud hotell på Jevnaker 2.-3. november 2011. IKVOs leder, Jan Tambs-Lyche, sier at fylkeskontaktene er en viktig gruppe som kan være støtte og hjelp til styret, skape kontakt og se til at vi deler verdifulle erfaringer med hverandre.

Les mer

Årets læringshelt 2011

Rolf Sagstad har avlagt svenneprøve som murer og som tømrer. Nå er han på vei mot sitt tredje fagbrev – som maskinfører. Alt dette har Rolf Sagstad gjort mens han soner en dom på 10 år i Bergen fengsel. Samtidig oppmuntrer han unge innsatte til å ta utdanning. 27/10 ble han kåret til Årets Læringshelt 2011. Prisen fikk han av statssekretær Lisbet Rugtvedt (KD).
 

Deltakerbevis for fullført opplæring i norsk og samfunnskunnskap

IMDi har utarbeidet en mal for deltakerbevis for fullført opplæring i 300 timer norsk og samfunnskunnskap som kommunene kan benytte.

Les mer hos IMDi.

Dobbelt så mye norskopplæring fra nyttår

Regjeringen foreslår at utvidelsen til 600 timer norskopplæring skal gjelde fra 1. januar 2012. De foreslår også å innføre ny læreplan fra høsten 2012.
 
Les mer hos VOX.

Søk om kurspenger til de ansatte

Søk midler og gi de ansatte gratis kurs i grunnleggende lesing, skriving, regning og data. I alt 83 millioner kroner skal deles ut. Private og offentlige virksomheter fra hele landet kan søke.
Midlene kommer fra regjeringens Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA). Vox hjelper deg i søknadsprosessen. 
 

Metodeutprøving Ny sjanse 2010

Mangfold i Arbeidslivet (MiA) har på oppdrag av IMDi gjennomført tre metodeutprøvingsprosjekter for Ny sjanse: rekruttering av hjemmeværende kvinner til prosjekter, veiledningsmetodikk og bruk av rekrutteringsbyrå i formidling av deltakere til arbeid. Les mer hos IMDi.

Hvordan møte deltakerne i norskopplæringen etter tragedien på Utøya og i Oslo

Angrepene på Utøya og i Oslo 22. juli er den største katastrofen i Norge siden andre verdenskrig, og har ført til sterk uro og tunge dager for mange.
Les mer

Regjeringens melding til innvandrerbefolkningen

"Vi lar oss ikke stoppe av terroristen"

Her finner du talen som barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken holdt da han 26. juli møtte representanter for innvandrerorganisasjoner. Talen er også tilgjengelig på engelsk, fransk, polsk, somalisk, tyrkisk og urdu.

 
Les mer
 

Klar tale

Tilbud om Klar Tale

Større skrift og enklere språk gjør Klar Tale til et godt pedagogisk verktøy. Nå får alle medlemmer av IKVO spesialtilbud på gruppesett av avisa.