Arkiv

Ny nettressurs om negativ sosial kontroll og tvangsekteskap

Jobber du med barn og unge som kan være utsatt for negativ sosial kontroll, æresrelatert vold eller tvangsekteskap? På rettentil.no får du råd om hva du skal se etter, hva som bør kartlegges og hvor man kan søke hjelp. RVTS Øst har laget nettsiden.

Les mer her
 

IKVO planlegger landsmøte og landskonferanse 1.-2. november 2018

IKVO planlegger landsmøte og landskonferanse 1.-2. november 2018. Foreløpig tema er "Voksenopplæringa i møte med framtidas utfordringer». 

Foreløbig program kan leses her

Introresultater for 2017

Her kan du se hvilke foreløpige resultater for introduksjonsprogrammet for 2017 IMDi har hentet fra NIR for din kommune. Kommunen kan rette opp i eventuelle feil eller mangler innen 23. mars.

Les mer hos IMDi

Engelskkravet som hindrer flyktningers utdanningsløp

Vi lever i en internasjonal verden, der engelsk er kommunikasjonsspråket. Ungdommene våre har gode engelskkunnskaper, og engelskfaget står sterkt i norsk skole. Men innvandrere og flyktninger kommer ofte fra land der engelsk står mye svakere. Ikke alle har lært engelsk på skolen. Hvis de har hatt engelsk, er kvaliteten på opplæringen som regel dårligere enn i Norge. Hva skjer når de som kommer hit, ønsker å bygge videre på sin kompetanse? Styreleder i IKVO, Vibeche Holte, har skrevet en artikkel om dette.

Les den her

Gratis videreutdanning for voksenlærere

Nå kan du søke gratis videreutdanning dersom du underviser voksne i norsk som andrespråk, i grunnutdanningen eller i grunnleggende ferdigheter. Kompetanse Norge har samarbeidet med flere høyskoler om utvikling og gjennomføring av videreutdanninger som har et voksenpedagogisk perspektiv på opplæringen.

Les mer hos Kompetanse Norge

 

IKVO har sendt brev til KS og IMDi

Kommunene må nå registrere søknad eller vedtak om norskopplæring for den enkelte innvandrer i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for å få utbetalt norsktilskudd. IKVO mener at den nye praksisen er problematisk, og har sendt brev til KS og IMDi om dette.  

Les brevet til KS her
Les brevet til IMDi her

 

IKVO har sendt brev til Utdanningsdirektoratet

Den 28. februar sendte IKVO et brev til Udir om behovet for endring av Udirs rundskriv om skolemiljø, Udir-3-2017, der det blant annet heter at: "Direktoratet minner også om at kommunen ikke har hjemmel til å fastsette ordensreglement for grunnskoleopplæring etter kapittel 4A». 

Du kan lese hele brevet her

 

 

IMDi og Kompetanse Norge foreslås nedlagt.

Nær 5.000 arbeidsplasser foreslås overført til fylkeskommunene av et ekspertutvalg. Kompetanse Norge og IMDi er blant fem statlige etater som foreslås nedlagt. Det er kun seks ukers høring. IKVO vil uttale seg. 

Les mer om saken i Aftenposten

Halvparten av flyktninger i jobb

I 4. kvartal 2016 var det i alt registrert 89 195 sysselsatte flyktninger i Norge, noe som utgjør en sysselsettingsandel på 47,4 prosent blant flyktningene 15–66 år. I hele befolkningen i samme alder lå andelen sysselsatte på 71 prosent, dvs. en forskjell i sysselsettingen på 23,6 prosentpoeng.

Les mer hos SSB

Bli med på morsmålsdagen 21.02.18!

Den internasjonale morsmålsdagen feires 21. februar over hele verden. NAFO og Nasjonalbiblioteket ved Det flerspråklige bibliotek (DFB) ønsker å inspirere barnehager, skoler og bibliotek til å være med å markere dagen.
 
Les mer hos NAFO