Arkiv

Høringsuttalelse fra IKVO til Kunnskapsdepartementet

Høringsuttalelse fra IKVO er sendt til Kunnskapsdepartementet om rapporten "Inkluderende fellesskap for barn og unge – Ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging."

Les høringsuttalelsen her

Nye endringer i introduksjonsloven

Kommunene får plikt til å tilby opplæring i norsk for asylsøkere, og målgruppa for introduksjonsprogram og norskopplæring utvides med medlemmer av barnefamilier og enslige mindreårige med begrenset oppholdstillatelse.

Les mer hos IMDi

Stor interesse for forberedende voksenopplæring

Rundt 600 voksne har i vår tatt avsluttende eksamener på grunnskolenivå i forsøket med forberedende voksenopplæring. Til sammen deltar i overkant av 3500 voksne i forsøket.

Les mer

Se presentasjonene fra fagmøtet om overføringsflyktninger fra Kongo

Av de 2120 overføringsflyktningene norske kommuner skal ta imot i år, vil 1000 være fra Kongo. Vil du vite mer om landet, arbeidet med bosetting i Norge og erfaringer med kongolesiske flyktninger? Se opptak fra vårt fagmøte 30. mai.

Til presentasjonene

Nytt verktøy for arbeidspraksis

Hvordan få til en god match mellom en deltaker i introduksjonsprogram og en praksisplass? Hvordan formidle deltakere til praksis raskt og sikre god oppfølging? Inkluderingspakken gir deg verktøy du trenger. Inkluderingspakken er et verktøy for samarbeid mellom arbeidsgiver, flyktningtjenesten, NAV og voksenopplæringen.

Les mer hos IMDi

Styreleder i IKVO har sendt ut pressemelding om de avlyste norskprøvene

Gjennomføringen av den skriftlige delen av norskprøven for voksne innvandrere ble som kjent stanset denne uken. Dette skyldes tekniske problemer hos Enovate, den tekniske leverandøren av prøvetjenesten. Styreleder i IKVO, Vibeche Holte, har skrevet en pressemelding som er sendt ut til riksdekkende medier.

Se pressemeldingen her

Gjennomføring av norskprøver avlyses i uke 22

Gjennomføringen av den skriftlige delen av norskprøven for voksne innvandrere stanses i uke 22. Muntlig prøve fortsetter. – Sikkerhet for prøven er første prioritet. Nå undersøkes det nærmere om serverne er utsatt for ekstern påvirkning, sier Kompetanse Norge-direktør Gina Lund.

Les mer hos Kompetanse Norge

Kommunenes sentralforbund (KS) har lansert en nettside som gir tips til kommuner som bosetter flyktninger.

Hvordan kan veiledningen bidra til bedre resultater i introduksjonsprogrammet? KS har samlet samlet gode tips, suksesshistorier og bakgrunnsmateriale for deg som jobber med introduksjonsprogrammet i kommunene.

Til nettsiden

Se resultater for norskprøven

Over 4 000 norskprøver ble gjennomført i årets første prøverunde i mars. Resultatene for din kommune finner du i statistikkbanken til Kompetanse Norge.

Se resultatene her 

Vedrørende skolereglement med sanksjoner for voksne i grunnskolen

1.mars sendte IKVO et brev til Utdanningsdirektoratet med forslag om å endre opplæringsloven, slik at det åpnes for å ha skolereglement med sanksjoner for voksne i grunnskolen. Nå har vi fått et foreløpig svar: " AD: saken dere sendte inn 1.mars (ønske om en forskriftendring), kan jeg som et foreløpig svar si følgende: Vi er nå i gang med å revidere både kap. 3 og 4 i forskriften. Innspillet fra dere vil bli tatt inn i det arbeidet.

Mvh Åge Hanssen, Udir"