Arkiv

Integreringsminister Sanner svarer på IKVOs spørsmål om engelskkravet

IKVO sendte i mars en henvendelse til integreringsminister Jan Tore Sanner med spørsmål om engelskkravet for inntak til videregående opplæring. Her kan du lese svaret til statsråden: 

 

Fagsamling om opplæring for innvandrere med liten eller ingen skolegang

Kompetanse Norge arrangerer nasjonal fagutviklingssamling i Sandefjord 16.-18. november. Samlingen er for lærere og ledere som driver opplæring etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, og for de som deltar i forsøk med moduliserte læreplaner i forberedende voksenopplæring (FVO) på grunnmodulen og modul 1.

Les mer hos Kompetanse Norge

Se presentasjonene fra lederkonferansen til Kompetanse Norge

Den nasjonale lederkonferansen til Kompetanse Norge ble arrangert 10. og 11. april. Du kan finne presentasjonene her

Skal hjelpe unge utsatt for negativ sosial kontroll

IMDi har nylig lansert en kampanje rettet mot unge utsatt for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap eller faren for å bli etterlatt i utlandet. Hensikten med kampanjen er å informere om hvor det er hjelp å få.

Les mer hos IMDi

Å undervise i kontroversielle tema

Etter flere alvorlige voldshendelser og uroligheter i ulike europeiske land, har håndteringen av kontroversielle tema i skolen blitt et høyst aktuelt utdanningsspørsmål. Rafto-stiftelsen har vært med på å utvikle en læringsressurs for lærere for å støtte og fremme undervisning i kontroversielle tema i skoler i Europa. 

Du kan laste ned læringsressursen her

 

Mer om engelskkravet for inntak til videregående opplæring

IKVO fremmer sak om engelskravet til videregående opplæring gjennom stortingsrepresentant Nina Sandberg, Arbeiderpartiets representant i utdanningskomiteen på Stortinget. 

Les saken her

Ny nettressurs om negativ sosial kontroll og tvangsekteskap

Jobber du med barn og unge som kan være utsatt for negativ sosial kontroll, æresrelatert vold eller tvangsekteskap? På rettentil.no får du råd om hva du skal se etter, hva som bør kartlegges og hvor man kan søke hjelp. RVTS Øst har laget nettsiden.

Les mer her
 

IKVO planlegger landsmøte og landskonferanse 1.-2. november 2018

IKVO planlegger landsmøte og landskonferanse 1.-2. november 2018. Foreløpig tema er "Voksenopplæringa i møte med framtidas utfordringer». 

Foreløbig program kan leses her

Introresultater for 2017

Her kan du se hvilke foreløpige resultater for introduksjonsprogrammet for 2017 IMDi har hentet fra NIR for din kommune. Kommunen kan rette opp i eventuelle feil eller mangler innen 23. mars.

Les mer hos IMDi

Engelskkravet som hindrer flyktningers utdanningsløp

Vi lever i en internasjonal verden, der engelsk er kommunikasjonsspråket. Ungdommene våre har gode engelskkunnskaper, og engelskfaget står sterkt i norsk skole. Men innvandrere og flyktninger kommer ofte fra land der engelsk står mye svakere. Ikke alle har lært engelsk på skolen. Hvis de har hatt engelsk, er kvaliteten på opplæringen som regel dårligere enn i Norge. Hva skjer når de som kommer hit, ønsker å bygge videre på sin kompetanse? Styreleder i IKVO, Vibeche Holte, har skrevet en artikkel om dette.

Les den her