Arkiv

Gratis videreutdanning for voksenlærere

Nå kan du søke gratis videreutdanning dersom du underviser voksne i norsk som andrespråk, i grunnutdanningen eller i grunnleggende ferdigheter. Kompetanse Norge har samarbeidet med flere høyskoler om utvikling og gjennomføring av videreutdanninger som har et voksenpedagogisk perspektiv på opplæringen.

Les mer hos Kompetanse Norge

 

IKVO har sendt brev til KS og IMDi

Kommunene må nå registrere søknad eller vedtak om norskopplæring for den enkelte innvandrer i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for å få utbetalt norsktilskudd. IKVO mener at den nye praksisen er problematisk, og har sendt brev til KS og IMDi om dette.  

Les brevet til KS her
Les brevet til IMDi her

 

IKVO har sendt brev til Utdanningsdirektoratet

Den 28. februar sendte IKVO et brev til Udir om behovet for endring av Udirs rundskriv om skolemiljø, Udir-3-2017, der det blant annet heter at: "Direktoratet minner også om at kommunen ikke har hjemmel til å fastsette ordensreglement for grunnskoleopplæring etter kapittel 4A». 

Du kan lese hele brevet her

 

 

IMDi og Kompetanse Norge foreslås nedlagt.

Nær 5.000 arbeidsplasser foreslås overført til fylkeskommunene av et ekspertutvalg. Kompetanse Norge og IMDi er blant fem statlige etater som foreslås nedlagt. Det er kun seks ukers høring. IKVO vil uttale seg. 

Les mer om saken i Aftenposten

Halvparten av flyktninger i jobb

I 4. kvartal 2016 var det i alt registrert 89 195 sysselsatte flyktninger i Norge, noe som utgjør en sysselsettingsandel på 47,4 prosent blant flyktningene 15–66 år. I hele befolkningen i samme alder lå andelen sysselsatte på 71 prosent, dvs. en forskjell i sysselsettingen på 23,6 prosentpoeng.

Les mer hos SSB

Bli med på morsmålsdagen 21.02.18!

Den internasjonale morsmålsdagen feires 21. februar over hele verden. NAFO og Nasjonalbiblioteket ved Det flerspråklige bibliotek (DFB) ønsker å inspirere barnehager, skoler og bibliotek til å være med å markere dagen.
 
Les mer hos NAFO

LearnNow kan nå lastes ned som gratis app

NTNU har nå lansert norskopplæringsressursen LearnNow som en app med blant annet arabisk og tigrinja som støttespråk. Tanken er at den blant annet kan benyttes til norskopplæring for nyankomne flyktninger. Appen kan lastes ned gratis fra Google Play og App Store. Appen er finansiert av Kompetanse Norge. 

Til ressursen

 

Registrering i NIR er nytt krav for norsktilskudd

Kommunene må registrere søknad eller vedtak om norskopplæring for den enkelte innvandrer i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for å få utbetalt norsktilskudd. Dette gjelder for personer som får rett og plikt til opplæring i 2018.

Les mer hos IMDi

Visste du at...

Visste du at 3560 personer søkte om asyl i Norge i 2017? Det var kun 148 færre fra Eritrea enn Syria. På nettsidene til UDI kan du finne statistikk, forsknings- og utviklingsrapporter og årsrapporter om migrasjon og innvandring til Norge.

Til nettsidene til UDI

Bruk av språkpraksis i norskopplæringen

I et brev til IMDi og Kompetanse Norge fastslår justisdepartementet at språkpraksis kan telles med som en del av norskopplæringen. Språkpraksisen må ha en kvalitet som fører til språkutvikling for at den skal kunne inngå i norskopplæringen.

Les mer hos IMDi