Arkiv

Voksnes læring og inkludering i arbeids- og samfunnsliv

Konferansen går av stabelen 13. og 14. november og arrangeres i Bergen. Konferansen er tenkt som en nordisk møteplass, hvor temaet inkludering blir diskutert i en samskapende prosess på tvers av sektorer, fag og arbeidsmåter. Konferansen skal presentere løsninger og modeller som kan bistå beslutningstakere og organisasjoner til å skape bedre forutsetninger for praksis innen kompetanseutvikling og inkludering. 

Les mer hos NVL

 

Om Norge på flere språk

NRK ønsker å gi flyktninger i Norge en mulighet til å bli bedre kjent med landet de har kommet til. Målet er at tilbudet, som i hovedsak, omfatter lokale nyheter og reportasjer fra hele landet, bidrar til en større forståelse av, og integrering i, det norske samfunnet. 

Les mer hos NRK

Nettkurs i vurdering av muntlige ferdigheter

Nettkurset er et gratis tilbud til lærere i norskopplæringen som ønsker mer kunnskap om den nye muntlige prøven og vurdering på de ulike nivåene. Kurset er både for lærere ved opplæringssteder som er registrert i det prøveadministrative systemet (PAD) og godkjente private tilbydere av norskopplæring.

Les mer hos Kompetanse Norge

Learn now - en gratis nettressurs for å lære norsk

LearnNoW bruker tekst, lyd og bilder for å gi en innføring i norsk språk opp til nivå A2. Hjelpespråk i programmet er engelsk, spansk, polsk og arabisk. Det inneholder vokabular, grammatikkøvelser, en grammatikksjekker og interaktive øvelser. Programmet er utviklet av NTNU med støtte fra Kompetanse Norge.

Til ressursen

Trondheim vant bosettingsprisen

Trondheim kommune har fått bosettingsprisen 2016 for sin imponerende innsats for å bosette og integrere flyktninger. Resultatet føyer seg inn i rekken av høy og stabil bosetting over flere år.

Les mer hos IMDi

Invitasjon til fagseminar med erfaringsdeling 2. november 2017

Oslo voksenopplæring Nydalen har påtatt seg ansvaret for å arrangere årets samling for synspedagoger og andre som arbeider med opplæring for voksne med synsvansker.
 
Temaer: Opplæring for voksne minoritetsspråklige med synsvansker, hvordan tolke opplæringsloven og hvilke tjenester kan det søkes om fra Statped?
 
 

Informasjonsbrev om opplæring i norsk og samfunnskunnskap

På IMDis nettsider kan du laste ned informasjonsbrev om opplæring i norsk og samfunnskunnskap på flere språk.

Les mer hos IMDi

Tid for betaling av medlemskontingent

I disse dager sender IKVO ut fakturaer til alle sin medlemmer. Vi håper at store og små sentre fortsatt vil støtte vårt arbeid, og vi håper på enda flere medlemmer. Har dere innspill til saker vi bør ta opp, så send oss e-post. Neste styremøte er 11.5 hos Kompetanse Norge i Oslo. Referat og dokumenter legges ut her på nettsidene våre.

Alfabetisering

Kompetanse Norge har egen temaside om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere med lite eller ingen skolebakgrunn.

Les mer

 

Høring – NOU 2017: 2 Integrasjon og tillit. Langsiktige konsekvenser av høy innvandring

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) sender på høring NOU 2017: 2 Integrasjon og tillit. Langsiktige konsekvenser av høy innvandring. Utvalget som har utredet langsiktige konsekvenser av høy innvandring ble oppnevnt 18. desember 2015 og overleverte sin innstilling til innvandrings- og integreringsministeren 1. februar 2017. IKVO oppfordrer alle sine medlemmer å skrive svar på høringen. 

Les mer