Arkiv

Norge lanserer EduApp4Syria-spill

2,5 millioner syriske barn – i Syria og naboland som Tyrkia, Jordan, Libanon og Irak – går ikke på skole på grunn av konflikten. Mange av dem som går på skole har lærevansker etter å ha levd under langvarig stress. Syriske barn står i fare for å bli en tapt generasjon. Konflikten i Syria har pågått i seks år. Derfor lanserer Norge nå to gratis spill.Spillene retter seg mot barn i alderen 5 til 10 år. Det er et læringssupplement til barn både i og utenfor skolen som sliter med å lære seg å lese.

Les mer hos NORAD

 

Retten til å bestemme over eget liv

Regjeringen styrker arbeidet mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse med ny fireårig handlingsplan. Handlingsplanen har fem innsatsområder og 28 tiltak. IMDi har fått ansvaret for å koordinere arbeidet med planen.

Les mer hos IMDi

Tema morsmål

Formålet med nettstedet "Tema morsmål" er å lage et møtested for morsmålslærere og tospråklige faglærere i skolen og tospråklige ansatte i barnehage.  Målgruppen for nettstedet er lærere i morsmål og tospråklig fagopplæring, skoleledere og lærere med ansvar for opplæring av flerspråklige elever, ledere og ansatte i barnehagen med ansvar for flerspråklige barn, elevene selv og deres foreldre. På sidene vil man finne informasjon og læringsressurser på over 40 språk, og man vil også finne lenker til andre relevante nettsteder.

Tema morsmål

Norskkonferansen 5.-6. april 2017

Tema for årets norskkonferanse er blant annet arbeidsretting, uttale, tilpasset opplæring og digital literacy. Det vil bli en presentasjon av den offentlige utredningen som har sett på langsiktige konsekvenser av høy innvandring (Brochmann 2) i tillegg til et innlegg om sårbare stater. Norske verdier vil bli satt under lupen.

Les mer hos Kompetanse Norge

Det nye styret i IKVO har konstituert seg

Det nye styret i IKVO har hatt sitt første styremøte og dermed konstituert seg. Vibeche Holte (ingressbilde) er ny styreleder.

Referat

Ekstraavvikling av muntlig norskprøve

På grunn av nye krav til søknader om permanent oppholdstillatelse, er det innvandrere som nå har behov for å dokumentere at de behersker norsk muntlig på minimum nivå A1 før neste prøveavvikling. Kompetanse Norge legger derfor til rette for en ekstraordinær avvikling av delprøven i muntlig kommunikasjon på nivå A1–A2 i mars 2017.

Les mer hos Kompetanse Norge

Jobbsjansen

Gjennom Jobbsjansen kan hjemmeværende innvandrerkvinner få tiltak som kvalifiserer til arbeid eller utdanning. I tillegg kan deltakere i introduksjonsprogram få et ekstra år i programmet, og innvandrerungdom kan få tilbud om mer grunnskoleopplæring.

Les mer hos IMDi

Blogg med mye nyttig for norsklærere

Tone Evensen er lærer på grunnskole for voksne og deler dagen med 16 gutter mellom 15 og 18 år. De siste tre årene har hun jobbet ved Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Der har hun jobbet med å utvikle læringsressurser og holdt en rekke kurs for lærere og skoleledere rundt om i Norge. Hun er også ansvarlig for bloggen "Uten en rød tråd". 

Les bloggen her

Ny ordning: Opplæring i norsk, norsk kultur og norske verdier

Asylsøkere over 16 år som bor i mottak og som ikke har fått endelig vedtak om opphold, kan få inntil 175 timer norskopplæring. De som kommer inn i målgruppen for ordningen i 2017, kan også få 50 timer opplæring i norsk kultur og norske verdier. 

Les mer hos IMDi

Statsborgerprøven - hvem må ta den?

Personer mellom 18 og 67 år som skal søke om norsk statsborgerskap, må dokumentere at de har bestått en samfunnskunnskapsprøve på norsk. De kan dokumentere kravet med blant annet følgende: Bestått Statsborgerprøven eller bestått Samfunnskunnskapsprøven på norsk.

Les mer hos Kompetanse Norge