Arkiv

Kompetansekrav til voksenlæreren

Departementet foreslår at det innføres kompetansekrav til voksenlæreren. Kompetanse Norge hadde et fagseminar 15. juni om saken. Vil du se hva IKVO mener om saken, kan du lese innlegget under fra styreleder i IKVO, Vibeche Holte.

Se presentasjonen her

Workshop om nettbasert opplæring av voksne innvandrere

Lærere og ledere i voksenopplæringen som er interessert i å vite mer om, og dele erfaringer rundt, nettbasert opplæring og læringsteknologi i undervisningen. Samlingen er i Oslo 19. oktober.  Frist for påmelding: 15. september 2017. Det er begrenset antall plasser. Bekreftelse om plass kommer senere.

Les mer hos Kompetanse Norge

Referat fra styremøte i IKVO 11. mai 2017

Styret i IKVO avholdt styremøte i lokalene til Kompetanse Norge 11. mai 2017. Her følger en kortversjon av referatet fra styremøtet.

Les referatet her

Styresaker for IKVO våren 2017

Styret i IKVO vil denne våren være i dialog med Kompetanse Norge om kompetansekrav for lærere i voksenopplæringen, og om sertifisering av sensorer til muntlig prøve i norsk. Videre vil styret være opptatt av å lage et høringssvar til NOU-rapporten om konsekvenser av høy innvandring.

Les mer om styrets arbeid her

Voksnes læring og inkludering i arbeids- og samfunnsliv

Konferansen går av stabelen 13. og 14. november og arrangeres i Bergen. Konferansen er tenkt som en nordisk møteplass, hvor temaet inkludering blir diskutert i en samskapende prosess på tvers av sektorer, fag og arbeidsmåter. Konferansen skal presentere løsninger og modeller som kan bistå beslutningstakere og organisasjoner til å skape bedre forutsetninger for praksis innen kompetanseutvikling og inkludering. 

Les mer hos NVL

 

Om Norge på flere språk

NRK ønsker å gi flyktninger i Norge en mulighet til å bli bedre kjent med landet de har kommet til. Målet er at tilbudet, som i hovedsak, omfatter lokale nyheter og reportasjer fra hele landet, bidrar til en større forståelse av, og integrering i, det norske samfunnet. 

Les mer hos NRK

Nettkurs i vurdering av muntlige ferdigheter

Nettkurset er et gratis tilbud til lærere i norskopplæringen som ønsker mer kunnskap om den nye muntlige prøven og vurdering på de ulike nivåene. Kurset er både for lærere ved opplæringssteder som er registrert i det prøveadministrative systemet (PAD) og godkjente private tilbydere av norskopplæring.

Les mer hos Kompetanse Norge

Learn now - en gratis nettressurs for å lære norsk

LearnNoW bruker tekst, lyd og bilder for å gi en innføring i norsk språk opp til nivå A2. Hjelpespråk i programmet er engelsk, spansk, polsk og arabisk. Det inneholder vokabular, grammatikkøvelser, en grammatikksjekker og interaktive øvelser. Programmet er utviklet av NTNU med støtte fra Kompetanse Norge.

Til ressursen

Trondheim vant bosettingsprisen

Trondheim kommune har fått bosettingsprisen 2016 for sin imponerende innsats for å bosette og integrere flyktninger. Resultatet føyer seg inn i rekken av høy og stabil bosetting over flere år.

Les mer hos IMDi

Invitasjon til fagseminar med erfaringsdeling 2. november 2017

Oslo voksenopplæring Nydalen har påtatt seg ansvaret for å arrangere årets samling for synspedagoger og andre som arbeider med opplæring for voksne med synsvansker.
 
Temaer: Opplæring for voksne minoritetsspråklige med synsvansker, hvordan tolke opplæringsloven og hvilke tjenester kan det søkes om fra Statped?