Arkiv

Hvordan går det med deltakere i introduksjonsprogrammet?

Seks av ti som avsluttet introduksjonsprogrammet i perioden 2009-2013 var i arbeid eller utdanning i 2014, viser en rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Les mer om rapporten og finn tall for din kommune!

Les mer hos IMDi

Flerspråklige nyheter

TV 2 Skole leverer nyheter gratis med undervisningsopplegg på norsk, arabisk, pashto, dari, kurmandji og tigrinja.

Til nyhetssiden

Så mange skal bosettes i løpet av året

Her er oversikten over antallet flyktninger kommunene har blitt bedt om å bosette i 2016, og plantall for bosetting i 2017. Du ser også antallet flyktninger de så langt har vedtatt å ta imot i denne perioden. Tallene oppdateres ukentlig.

Les mer hos IMDi

Pensum til 50 timer samfunnskunnskap

På disse sidene finner du pensum til faget 50 timer samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Her skal du få viktig kunnskap om Norge og om dine rettigheter, muligheter og plikter i det norske samfunnet.

Samfunnskunnskap.no

Skole og utdanning i introduksjonsprogrammet

Deltakere som har behov for grunnskoleopplæring eller fag i videregående skole, kan få dette som en del av sitt program. Fra høsten 2016 kan deltakere også ta videregående opplæring på fulltid i introduksjonsprogrammet.

Les mer hos IMDi

Nettkurs om voksenpedagogikk

VOX tilbyr nettkurs som handler om pedagogiske utfordringer knyttet til voksnes læring. Det egner seg for alle som underviser voksne. Det tar for seg trekk ved voksne i læringssituasjoner, motivasjon og motstand, og hvordan voksne lærer.

Les mer

Stor nordisk konferanse om spesialundervisning for voksne. Meld deg på nå!

FORELESNINGER - WORKSHOP - NETTVERK - KULTUR

"Etiken i praktiken" er en nordisk konferansen om spesialundervisning for voksne. Konferansen arrangeres i Malmø 15. og 16. september, og IKVO er en av arrangørene.

Invitasjon
Program
Workshop
Presentasjon av forelesere
Praktisk informasjon 

Påmelding 

Ny rapport om norskopplæring for personer i asylmottak

Denne rapporten fra IMDi undersøker norskopplæringstilbudet som kommunene gir personer som bor på asylmottak. Rapporten drøfter også hvordan kommunene skal kunne gi et godt opplæringstilbud i lys av økte asylankomster.

Les rapporten hos IMDi

Grimstad vant bosettingsprisen

200-årsjubilanten Grimstad kommune har vært en spydspiss i integreringsarbeidet i flere år. Kommunen har i tillegg utmerket seg med en solid bosettingsinnsats i 2015.

Les mer hos IMDi

Midler til å lære voksne å bruke internett

Kommunal- og moderniseringsdepartementet lyser i 2016 ut engangsstøtte på til sammen 2 millioner kroner til kompetansetiltak rettet mot voksne som ikke er på nett. Alle offentlige virksomheter, foreninger, lag og organisasjoner mv. som har, eller planlegger iverksetting av prosjekter og tiltak som kan bidra til måloppnåelsen.

Les mer