Arkiv

Fafo-rapport om introduksjonsprogram og norskopplæring

I Fafo-rapporten om introduksjonsprogram og norskopplæring for nyankomne innvandrere spør forskere hva som virker, og hvem det virker for. I denne rapporten er introduksjonsprogram og norskopplæring for nyankomne innvandrere analysert. Det er store kommunale variasjoner i hvordan ordningene organiseres og implementeres – og noen av disse variasjonene påvirker deltakernes resultater. Forskerne konkluderer med at programmet i for liten grad inneholder reelt kvalifiserende virkemidler.

Last ned rapporten her

Fersk rapport om nettbasert språkopplæring

Stadig flere voksenopplæringssentre tilbyr helt eller delvis nettbasert norskopplæring til innvandrere og flyktninger, og stadig flere tar i bruk teknologi i undervisningen. En fersk rapport gir innsikt i mulighetene for videre nettbasering.

Les mer hos Kompetanse Norge

UNESCO-konferansen "Learning Cities" i Irland

IKVO har deltatt på UNESCO-konferansen "Learning Cities" i Cork, Dublin 20. - 22. september. Mer enn 500 deltakere fra over 20 land møttes for å lære av erfaringene de 18 "læringsbyene" til UNESCO har gjort seg. Prosjektene hadde stor spennvidde. Det handlet om livslang læring og bærekraftig utvikling. 

Hvorfor har ikke Norge noen læringsbyer? Hva gjør UNESCO i Norge? Disse spørsmålene har IKVO sendt til det norske UNESCO-sekretariatet.

Svaret fra UNESCO
Bilder fra IKVOs besøk på konferansen 
Om UNESCO i Norge

Færre kommuner får flyktninger i 2018

IMDi kommer til å be rundt halvparten av kommunene som har tatt imot flyktninger de siste årene om å bosette i 2018. Årsaken er at færre søker asyl i Norge. Anmodningen kommer i månedsskiftet oktober/november.

Les mer hos IMDi

Test deg selv i lesing, regning, skriving og data

Lurer du på hvordan du behersker lesing og skriving, regning og data? Her finner du noen enkle verktøy hvor du kan teste deg selv.

Test deg selv

Krav til å forsørge deg selv for å få permanent oppholdstillatelse

Hvis du er mellom 18 og 67 år og skal søke om permanent oppholdstillatelse, må du ha hatt egen inntekt og ikke ha mottatt sosialhjelp i løpet av de siste 12 månedene. Dette er et nytt krav.

Les mer hos UDI

Kompetansepluss – søk om penger til opplæring

Virksomheter og frivillige organisasjoner kan søke om penger gjennom Kompetansepluss til opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlig, ikt og norsk eller samisk. Søknadsfristen er 13. november 2017.

Les mer hos Kompetanse Norge

Høringssvar fra IKVO om endringer i introduksjonsloven

Styret i IKVO har skrevet høringssvar til endringer i introduksjonsloven. Styret oppfordret medlemmer til å komme med innspill til høringssvaret.

Høringssvaret fra IKVO

Gratis, nettkurs for flyktninger

Høgskolen i Innlandet kan tilby fem nettkurs med gratis tilgang som er direkte rettet mot voksne flyktninger. Hensikten med kursene er å styrke grunnleggende ferdigheter og digital kompetanse. De dekker viktige temaer som hvordan skrive en CV, personlig økonomi, finne pålitelig informasjon på nettet og forbrukerbevissthet. Alle kursene er tilgjengelige på ulike språk. 

Les mer her

Styret i IKVO hadde styremøte 30. august

På styremøtet 30. august ble det behandlet flere interessante saker, som for eksempel voksenopplærngenes samarbeid med NAV og utfordringer knyttet til manglende engelskkunnskaper og inntak til videregående skole.

Les referatet her