Arkiv

Kompetanse Norge

Vox skiftet navn til Kompetanse Norge 1. januar 2017. Det nye navnet peker tydeligere på det nasjonale oppdraget: Å bidra til økt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

Les mer hos Kompetanse Norge

Informasjonsmaler om norskopplæringen på flere språk

Kommunen har en plikt til å informere de av innbyggerne som har rettigheter og plikt til norskopplæring etter introduksjonsloven. På IMDis nettsider finner du informasjon om ordningen på flere språk.

Les mer hos IMDi

Velkommen til Statpedkonferansen 2017

Tema for konferansen er «Språk i tusen former - et spesialpedagogisk blikk på språk og kommunikasjon som virkemiddel for vellykket inkludering». Bidragsytere er fagpersoner fra inn– og utland.

Målgruppen for konferansen er ansatte i universitet- og høgskolesektoren,
PP-tjenesten, ledere i barnehage og skole, pedagogisk personell i skole og barnehage, spesialisthelsetjeneste og kommunale helse- og omsorgstjenester.

Konferansen arrangeres på Gardermoen 21. og 22. mars.

Programmet og påmelding finner du her

Nasjonal lederkonferanse 2017

Vox arrangerer nasjonal konferanse for ledere i kommunal voksenopplæring og fylkesmennene. 

  • Dato: 07.–08. februar 2016
  • Kl: 10.30
  • Sted: Scandic Oslo Airport
Les mer hos VOX

Mer grunnskoleopplæring til ungdom

Kunnskapsdepartementet har innført en mulighet for kommuner og fylkeskommuner til å tilby mer grunnskoleopplæring etter opplæringsloven § 4A-1 til ungdommer som har rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 3-1. 

Lovendringen vil være spesielt relevant for unge flyktninger og innvandrere som kommer til Norge sent i skoleløpet og som derfor ikke har fått all den grunnskoleopplæringen de har behov for. De som deltar i introduksjonsprogrammet kan få dette tilbudet som en del av sitt program. 

Les mer hos IMDi

Tydeligere om forholdet mellom statsborgerprøven og avsluttende prøve i samfunnskunnskap

Justis- og beredskapsdepartementet har gitt Vox en avklaring av forholdet mellom den nye statsborgerprøven og avsluttende prøve i samfunnskunnskap.

Les mes hos VOX

Vi snakker: Muntlig språktrening

Dette programmet har som mål å legge til rette for språktrening som ikke forutsetter lese- eller skriveferdigheter. Språktreningsprogrammets fem temaer «Mat og drikke», «Klær og farger», «Hilsemåter og værforhold», «Verb og gjøremål» og «Transport og reise» er utviklet av NORDPLUS-prosjektet NPLA-2014/10053: Et samarbeid mellom Botkyrka adult center i Sverige, Axxell Utbildning Ab i Finland og Oslo Vo Rosenhof avd. Sentrum i Norge. Idé og prosjektledelse: Oslo Vo Rosenhof avd. Sentrum. 

Til ressursen

IKVO har fått nytt styre

Landsmøtet har valgt nytt styre i IKVO. Tidligere styreleder, Aud Aastorp, går ut av styret. Ny leder blir Vibeche Holte (se bilde), rektor på Gran og Lunner voksenopplæring. Holte har jobbet for Vox, og har lang erfaring fra norskopplæringsfeltet. Nytt styremedlem er Gry Høgberg, leder på Glåmdal interkommunale voksenopplæringssenter. Guri Bøe (Bergen), Per Olav Strande (Vestre Toten) og Egil Marthinussen fortsetter i styret. Medlemmene takker Aud Aastorp for den viktige innsatsen hun har gjort for IKVO i tre perioder, og ønsker henne lykke til videre!

 

Kunnskapsseminar: Nye innbyggere gir verdiskaping og nye muligheter

Hvordan kan du bidra til at din kommune jobber bedre med å inkludere innvandrere i arbeidsliv og samfunnsliv? Forskere, politikere og de som jobber med integrering og inkludering i praksis har delt kunnskap og erfaringer på et seminar i regi av Distriktssenteret og IMDi.

Se alle innlegg på distriktssenteret.no!  

Nye krav til statsborgerskap

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt ut brev til kommunene med informasjon om nye krav til statsborgerskap.

Les mer hos VOX