Arkiv

Informasjonsbrev om opplæring i norsk og samfunnskunnskap

På IMDis nettsider kan du laste ned informasjonsbrev om opplæring i norsk og samfunnskunnskap på flere språk.

Les mer hos IMDi

Tid for betaling av medlemskontingent

I disse dager sender IKVO ut fakturaer til alle sin medlemmer. Vi håper at store og små sentre fortsatt vil støtte vårt arbeid, og vi håper på enda flere medlemmer. Har dere innspill til saker vi bør ta opp, så send oss e-post. Neste styremøte er 11.5 hos Kompetanse Norge i Oslo. Referat og dokumenter legges ut her på nettsidene våre.

Alfabetisering

Kompetanse Norge har egen temaside om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere med lite eller ingen skolebakgrunn.

Les mer

 

Høring – NOU 2017: 2 Integrasjon og tillit. Langsiktige konsekvenser av høy innvandring

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) sender på høring NOU 2017: 2 Integrasjon og tillit. Langsiktige konsekvenser av høy innvandring. Utvalget som har utredet langsiktige konsekvenser av høy innvandring ble oppnevnt 18. desember 2015 og overleverte sin innstilling til innvandrings- og integreringsministeren 1. februar 2017. IKVO oppfordrer alle sine medlemmer å skrive svar på høringen. 

Les mer

Norge lanserer EduApp4Syria-spill

2,5 millioner syriske barn – i Syria og naboland som Tyrkia, Jordan, Libanon og Irak – går ikke på skole på grunn av konflikten. Mange av dem som går på skole har lærevansker etter å ha levd under langvarig stress. Syriske barn står i fare for å bli en tapt generasjon. Konflikten i Syria har pågått i seks år. Derfor lanserer Norge nå to gratis spill.Spillene retter seg mot barn i alderen 5 til 10 år. Det er et læringssupplement til barn både i og utenfor skolen som sliter med å lære seg å lese.

Les mer hos NORAD

 

Retten til å bestemme over eget liv

Regjeringen styrker arbeidet mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse med ny fireårig handlingsplan. Handlingsplanen har fem innsatsområder og 28 tiltak. IMDi har fått ansvaret for å koordinere arbeidet med planen.

Les mer hos IMDi

Tema morsmål

Formålet med nettstedet "Tema morsmål" er å lage et møtested for morsmålslærere og tospråklige faglærere i skolen og tospråklige ansatte i barnehage.  Målgruppen for nettstedet er lærere i morsmål og tospråklig fagopplæring, skoleledere og lærere med ansvar for opplæring av flerspråklige elever, ledere og ansatte i barnehagen med ansvar for flerspråklige barn, elevene selv og deres foreldre. På sidene vil man finne informasjon og læringsressurser på over 40 språk, og man vil også finne lenker til andre relevante nettsteder.

Tema morsmål

Norskkonferansen 5.-6. april 2017

Tema for årets norskkonferanse er blant annet arbeidsretting, uttale, tilpasset opplæring og digital literacy. Det vil bli en presentasjon av den offentlige utredningen som har sett på langsiktige konsekvenser av høy innvandring (Brochmann 2) i tillegg til et innlegg om sårbare stater. Norske verdier vil bli satt under lupen.

Les mer hos Kompetanse Norge

Det nye styret i IKVO har konstituert seg

Det nye styret i IKVO har hatt sitt første styremøte og dermed konstituert seg. Vibeche Holte (ingressbilde) er ny styreleder.

Referat

Ekstraavvikling av muntlig norskprøve

På grunn av nye krav til søknader om permanent oppholdstillatelse, er det innvandrere som nå har behov for å dokumentere at de behersker norsk muntlig på minimum nivå A1 før neste prøveavvikling. Kompetanse Norge legger derfor til rette for en ekstraordinær avvikling av delprøven i muntlig kommunikasjon på nivå A1–A2 i mars 2017.

Les mer hos Kompetanse Norge