Kurs og konferanser i regi av andre

Nordisk nettverk for formell voksenutdannelse inviterer til konferanse om læringsmiljø og voksenundervisning

Konferansen vil finne sted i Haderslev i Danmark fra 24.-26. oktober.

Les mer