Landskonferansen 2010

 

Styret i IKVO takker for deltakelse på landsmøte og -konferanse!

Faktura for deltakelse på landskonferansen blir sendt ut til deltakerne i begynnelsen av november.

 

 

Dokumenter etter landsmøtet 2010 og presentasjoner fra landskonferansen 2010 finner du nederst på siden

 

 

 

Styreleder Jan Tambs-Lyche og møteleder Nils Erik Kleven fra Skedsmo voksenopplæringssenter

Bjørn Holden fra IMDI

Statssekretær Roger Østlie Sandum fra Kunnskapsdepartementet

I pausene var det noen av oss som fikk sett oss litt rundt i Bodø

Torun Nordgård fra Skedsmo voksenopplæringssenter presenterte metoder i norskfaget i grunnskoleopplæring for voksne

 

Nestleder i IKVO-styret, Anne Grethe Skjærseth, takket Karl Fredrik Isaksen fra Høgskolen i Bodø for forelesningen om opplæring i et livsverdens- og systemverdensperspektiv

Alle foto: Øyvind Stubsjøen
 

Dokumenter etter landsmøtet 2010
Protokoll
Handlingsplan 2010-2012

Presentasjoner fra landskonferansen 2010 finner du nederst på siden

Grenser mellom 4A1 og 4A2
Nyheter og utfordringer fra IMDI, ved Bjørn Holden