Landskonferansen 2014

Landsmøte 2014 – protokoll og nye kontingentsatser

Protokoll blir lagt ut på nettsidene så snart den er undertegnet av de to som ble valgt til dette.

Landsmøtet vedtok nye, reduserte kontingentsatser gjeldende fra innkrevingen for året 2014:

 

0-5 ansatte:       kr 3000

5-20 ansatte:     kr 5000

21 + ansatte:     kr 10.000

 

IKVO’s medlemmer vil i nærmeste framtid motta krav om kontingent for 2014 basert på de nye satsene.

 

Referater fra presentasjoner på landskonferansen

Voksenopplæringen under lupen, ved Ellen Røst, IMDi

Hvilke synspunkter har KS på problemstillinger og utfordringer i den kommunale voksenopplæringen? v/Nina Gran – spesialrådgiver i KS

Hvordan ta vare på omdømmet og sikre at den kommunale voksenopplæringen blir anerkjent v/ Bjørg Ilebekk i VOX

Saker til landsmøtet