Mer om grunnleggende ferdigheter og opplæring for voksne

Mange voksne har behov for oppfriskningskurs eller opplæring i lesing, skriving, regning og data. Vox lager læringsressurser, utarbeider modeller og gir tilskudd til opplæring.

Les mer hos Kompetanse Norge. 

Utdanningsdirektoratet informerer også om opplæring for voksne.

Les mer hos Utdanningsdirektoratet.