Om IKVO

Interesseorganisasjonen for kommunal voksenopplæring (IKVO) er frittstående og uavhengig.
Medlemmene er offentlige skoler/virksomheter som organiserer opplæringstilbud til ulike grupper voksne etter gjeldende lover. Den offentlige voksenopplæring er organisert på ulike måter og i ulikt omfang.

 

Tilbudet omfatter følgende undervisningsområder og målgrupper: 

 1. Grunnskoleopplæring for voksne (§§ 4A-1 og 4A-2 i Opplæringslova) 
  • Voksne (over 16 år), uansett etnisk bakgrunn, som har ønsker eller behov for fornyet kompetanse i et, flere eller deler av kjernefagene til grunnskoleeksamen. 
  • Personer med lese-/skrivevansker eller andre fagvansker på grunnskolens område. 
  • Personer med funksjonshemming hvor voksenopplæring forventes å gi en klar forbedring i livskvalitet og funksjonsdyktighet. 
  • Personer som i voksen alder har fått særskilte opplæringsbehov som følge av senskader og/eller endret livssituasjon. 
    
 2. Rådgivning for voksne (§ 4A-8) 
  • Voksne som har behov for rådgivning, har rett til dette.
    
 3. Opplæring i norsk og samfunnskunnskap
  • Opplæringen gjelder innvandrere som har rett og/eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap.
    
 4. Oppdragsundervisning
  Den offentlige voksenopplæringen kan drive oppdragsundervisning og utføre oppdrag for andre. Noen voksenopplæringsvirksomheter har også ansvar for hele eller deler av den bedriftsinterne opplæringen i kommunen. 

IKVO ble etablert i 1984 og hadde i 2011 ca 175 voksenopplæringsvirksomheter som medlemmer. I 2018 er det 94 aktived medlemmer (VO-sentre).

IKVO er representert i de fleste fylker gjennom fylkeskontakter. 

IKVO har god oversikt over voksenopplæringsfeltet i Norge, følger utviklingen og holder kontakt med statlige myndigheter og aktuelle organisasjoner. 

Hvert annet år holdes landsmøte og landskonferanse. I tillegg arrangeres dagskonferanser innen aktuelle tema. Medlemmene orienteres gjennom referater, skriv og Internett. Følg oss på Facebook!

På landsbasis har den offentlige voksenopplæringen ingen klare retningslinjer vedrørende organisering og ressurser. Virksomhetene har vokst opp og funnet sine lokale løsninger. Dette gir ingen garanti for at tilbudene er likeverdige. Vi gir informasjon om ulike organisasjonsmodeller og ressursberegninger. IKVO har oversikt over ulike utviklingsprosjekter og "gode ideer". 

Landsstyret for IKVO består av fem VO-ledere, og er en ressursgruppe overfor medlemmer, myndigheter og organisasjoner i saker som angår vo-feltet.

IKVO sitt organisasjonsnummer er 977 022 983