Styret for perioden 2016-2018

 

Vibeche Holte

Leder
Vibeche Holte
Gran og Lunner voksenopplæring
Postadresse: Postboks 42, 2713 Roa Besøksadresse: Hadelandsvegen 2195, 2740 Roa
E-post: viho@lunner.kommune.no
Telefon: 61 32 43 65

Nestleder
Guri Bøe 
Bergen voksenopplæring
Vestre Strømkai 5, 5008 Bergen 
E-Post: guri.boe@bergen.kommune.no
Tlf: 55 56 42 43 / 91 68 42 43 / 55 18 80 85
Faks: 55 56 42 25

Styremedlem
Per-Olav Strande
Voksenopplæringa i Vestre Toten
Sigurd Østliens veg 4, 2830 Raufoss
Tlf: 61 15 39 62
Mobiltelefon: 92 43 47 36
E-post: per-olav.strande@vestre-toten.kommune.no

Styremedlem
Egil  Marthinussen
Hemnes voksenopplæring
Gammelskolen, Skolegata 6a, 8640 Hemnesberget
E-post: egil.marthinussen@hemnes.kommune.no
Telefon: 99 23 53 52
 

 

Styremedlem
Gry Høgberg
Glåmdal Interkommunale Voksenopplæringssenter (GIV)
Otervegen 26, 2211 Kongsvinger
E-post: gry@giv.no
Tlf.: 62 88 22 00
Mobil: 952 24 786